< sekcia Ekonomika

Analytici: Slovensko v máji evidovalo výrazný pokles dovozu aj vývozu

Foto: TASR/AP

ŠÚ SR v predbežnej správe vo štvrtok informoval, že v máji 2020 pokračoval nepriaznivý vývoj zahraničného obchodu SR, pod ktorý sa podpísali opatrenia prijaté v súvislosti s celosvetovou pandémiou.

Bratislava 9. júla (TASR) - Slovensko v máji 2020 evidovalo výrazný prepad dovozu aj vývozu. Uviedla to Eva Sadovská, analytička Wood & Company v komentári k údajom o zahraničnom obchode SR za máj 2020, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Aj v máji bol dovoz a vývoz tovarov podľa nej ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19 ako v SR, tak aj vo svete.

"V prípade dovozu aj vývozu prišlo v máji k výraznému medziročnému poklesu. Kým dovoz tovarov bol o 35,8 % nižší ako vlani, vývoz poklesol o niečo miernejšie, a to o 33,9 %. Celkovo májový dovoz na úrovni 4,4 miliardy eur bol nižší ako vývoz na úrovni 4,6 miliardy eur. V porovnaní s aprílom však boli čísla predsa len o niečo lepšie, čo súvisí s uvoľňovaním opatrení nielen u nás, ale aj vo svete," spresnila Sadovská.

Podľa Ľubomíra Koršňáka, analytika UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, "do plusu" zahraničnému obchodu v máji pomohli najmä nižšie dovozy surovín. Nominálny objem ich dovozov sa ďalej znižoval, a to aj napriek tomu, že v porovnaní s aprílom sa cena ropy na svetových trhoch už odrazila od dna. Dovozy minerálnych palív a mazív tak boli medziročne nižšie o 278 miliónov eur, stále najmä vďaka cenovým vplyvom, v porovnaní s aprílom tohto roka o takmer 90 miliónov eur.

S pomalým reštartom produkcie a exportov sa podľa Koršňáka však v máji už zvýraznil (v porovnaní s aprílom) aj prebytok obchodnej bilancie v kľúčovej kategórii strojov a prepravných zariadení. Naďalej však platí, že obrat v zahraničnom obchode sa v máji len začal zotavovať a stále bol výrazne tlmený síce pomaly z vrcholu ustupujúcou, avšak stále prítomnou pandémiou ochorenia COVID-19.

Pandémia bude podľa Koršňáka tlmiť intenzitu zahraničného obchodu aj v najbližších mesiacoch, hoci trend postupného zotavovania sa vývozov (aj dovozov) budeme môcť s najväčšou pravdepodobnosťou pozorovať aj v nasledujúcich mesiacoch, najmä v júni, keď sa masívnejšie uvoľnili opatrenia obmedzujúce pohyb v Európe.

"Vo fáze reštartu priemyslu by však mohol byť pozitívny vplyv na bilanciu zahraničného obchodu (na rozdiel od obratu) tlmený, keď dovoz materiálu a polotovarov pre výrobu by mohol mierne predbiehať vývoz produkcie. Navyše, nominálne dovozy by mali z májových miním začať pomaly zdvíhať aj cenové faktory (čiastočné zotavenie cien ropy). Na druhej strane, tlak na dovozy materiálu môže byť zmiernený naplnenými skladmi z obdobia úvodu pandémie – rast zásob materiálu do výroby potvrdili aj čísla HDP v prvom štvrťroku," doplnil Koršňák.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe vo štvrtok informoval, že v máji 2020 pokračoval nepriaznivý vývoj zahraničného obchodu SR, pod ktorý sa podpísali opatrenia prijaté v súvislosti s celosvetovou pandémiou. V máji 2020 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 4,596 miliardy eur pri medziročnom poklese o 33,9 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa znížil o 35,8 % na 4,396 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 199,6 milióna eur, teda bolo o 94,3 milióna eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku.