Quantcast
< sekcia Ekonomika

Analytik: Zahraničný obchod v máji aktívnym saldom príjemne prekvapil

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Návratu zahraničného obchodu do prebytku v máji výrazne pomohli najmä vývozy. Ich objem sa v nominálnom vyjadrení zvýšil oproti aprílu až o 7,1 %.

Bratislava 8. júla (TASR) - Zahraničný obchod v máji príjemne prekvapil, keď sa po polroku nepretržitého mesačného deficitu bilancie prehupol do prebytku 161 miliónov eur. Zlepšenie na strane vývozov síce bolo očakávané, keď sa v máji podarilo čiastočne uvoľniť úzke hrdlá v automobilovom priemysle a reštartovať tak i vývoz áut, rozsah tohto efektu však príjemne prekvapil a len potvrdil, že obmedzenia v kľúčovom automobilovom priemysle sa aktuálne nachádzajú výlučne na strane ponuky, uviedol analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.

Očakávania, že zvýšenie vývozov bude sprevádzané aj vyššími dovozmi materiálu pre reštartujúci sa automobilový priemysel, vyššími cenami (energetických) surovín, ale aj vyšším reálnym objemom dovozu plynu, sa podľa analytika naplnili len čiastočne. "Zvýšené dovozy materiálu pre reštartujúci sa priemysel boli aspoň čiastočne tlmené vyprázdňovaním nahromadených zásob v skladoch vrátane nedokončenej výroby, vyššie dovozy plynu boli, zdá sa, kompenzované nižšími dovozmi ropy," uviedol Koršňák.

Návratu zahraničného obchodu do prebytku v máji výrazne pomohli najmä vývozy. Ich objem sa v nominálnom vyjadrení zvýšil oproti aprílu až o 7,1 %. I za prispenia bázického efektu sa dynamika medziročného rastu vývozov zrýchlila až na 29,3 %. "Vývozy tak najskôr obnovili medziročný rast aj v reálnom vyjadrení. Treba však poznamenať, že čiastočne aj v dôsledku bázického efektu, keď v máji minulého roka vrcholila jarná vlna odstávok v automobilovom priemysle," priblížil Koršňák.

Vysoké ceny energií budú podľa analytika tlačiť na deficity zahraničného obchodu aj v nasledujúcich mesiacoch. Štatistiky naplnenosti zásobníkov plynu na Slovensku pritom naznačujú, že i v júni pokračoval pomerne silný dovoz plynu. Po májovom uvoľnení úzkych hrdiel a reštarte automobilového priemyslu už v júni niektoré automobilky hlásili opätovný návrat problémov, hoci v oveľa menšej miere ako počas jari. Úzke hrdlá tak najskôr budú narúšať vývozy áut aj počas zvyšku roka a budú prispievať k pomerne vysokej volatilite produkcie v tejto kľúčovej kategórií.

Bilancia zahraničného obchodu by sa mohla začať zlepšovať až po významnejšom a stabilnejšom odznení úzkych hrdiel. Návratu k prebytkom však budú stále brániť vysoké ceny energetických surovín, ktoré budú zdvíhať nominálne dovozy. "Napriek májovému prekvapivému prebytku preto stále očakávame, že bilancia zahraničného obchodu ostane deficitná počas celého tohto i väčšiny toho budúceho roka," dodal analytik.