< sekcia Ekonomika

Od roku 2017 stúpli náklady pekárov na zamestnancov o 90 %

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Len 19 % pracovného času v pekárňach sa vykonáva bez nutnosti vyplácania príplatkov.

Bratislava 10. septembra (TASR) – Od roku 2017 sa osobné náklady na pracovníkov v slovenských pekárňach zvýšili v priemere o 90 %. Vychádza to z analýzy Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Tá v nej už počíta so zvýšenou minimálnou mzdou na rok 2021 vo výške 623 eur a zvýšenými sociálnymi príplatkami, ktorých rast je naviazaný na hodnotu minimálnej mzdy.

Na jedného zamestnanca predstavuje podľa SZPCC nárast osobných nákladov v priemere 602 eur za jeden kalendárny mesiac.

„Zástupcovia pekárenských spoločností na Slovensku sú na jednej strane veľmi radi, že mzdy ich zamestnancov rastú, pretože si prácu svojich ľudí nadovšetko vážia. No rast samotných miezd nie je taký veľký, ako je rast samotných odvodov firiem z príplatkov smerom k štátu. Takýto rapídny nárast minimálnej mzdy i príplatkov považujeme za ohrozujúci faktor pre napredovanie a vývoj pekárenského sektora, ktorý patrí k najohrozenejším sektorom v rámci potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Príplatkami je totiž zaťažená drvivá väčšina pracovného fondu v pekárňach. Pekári sa preto právom obávajú ďalšieho prepúšťania," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.

Lopúchová zároveň pripomenula, že len 19 % pracovného času v pekárňach sa vykonáva bez nutnosti vyplácania príplatkov.

Podľa zväzu je preto bezodkladne nutná úprava odbytových cien pekárenských výrobkov. S týmto problémom sa pravidelne stretávajú pekári, nakoľko niektoré zahraničné obchodné reťazce odmietajú akceptovať zvyšujúce sa náklady pekární pri výrobe.

„Apelujeme na to, aby sa zvýšili odbytové ceny základných pekárenských výrobkov. A zároveň, aby obchodníci upravili aj pultové ceny. Cena chleba sa na pultoch buď nemenila vôbec, alebo len veľmi mierne, už niekoľko rokov. Avšak náklady rastú skokovo. Pripomíname, že náklady na ľudí sa za päť rokov zvýšili o 90 %, neustále však rastú aj ceny surovín, energií či pohonných látok. Z toho dôvodu sa náš sektor neustále prepadá do hlbšej recesie," upozornila Lopúchová.

Doplnila, že v nedávnom prieskume, ktorý zväz vykonal medzi svojimi členmi, uviedla viac ako polovica z nich, že pri navýšení minimálnej mzdy na hodnotu viac ako 620 eur budú nútení od nového roka prepustiť približne 10 % ľudí.

„Pekárenský sektor ľudí potrebuje, pretože väčšina úkonov je stále závislá od ručnej práce, no pri nutnosti zachovania minimálnej ziskovosti budú mnohí pekári nútení počet zamestnancov ešte znižovať. Podľa výpočtov budú totiž od roku 2021 tvoriť mzdové náklady až 47 % nákladov na výrobu. V tomto roku je to o 2 % v priemere menej," dodala Lopúchová.

„V aktuálnom stave ekonomiky považujeme takéto razantné navýšenie nákladov na zamestnancov za nezodpovedné ohrozenie slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorí boli navyše vyčlenení z akýchkoľvek dotácií na podporu podnikania, ako aj z dotácií na zmiernenie dopadov koronakrízy. Mimochodom, o túto pomoc môžu žiadať takmer všetci potravinári okrem pekárov," upozornila.

Zväz podľa nej opätovne apeluje na to, aby sa štát zamyslel nad možnosťou zníženia odvodovej povinnosti najmä pre firmy z tých sektorov, ktorých pracovný fond je zákonnými príplatkami zaťažený viac ako v 50 %.

„Súbeh zvýšenia odbytových cien a zníženia odvodov by pekárom mohol poskytnúť priestor na racionalizáciu nákladov, investície do zamestnancov a technológií, ktoré by umožnili držať krok so zahraničnou konkurenciou," uzavrela Lopúchová.