< sekcia Ekonomika

ANALÝZA: Slovensko a Rumunsko zaznamenávajú pokles insolvencií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Región strednej a východnej Európy ťažil z dobrej ekonomickej situácie, čo sa podpísalo aj na kondícii firiem. Už tento rok sa však firmy dostanú pod tlak.

Bratislava 16. septembra (TASR) - Vlani na Slovensku zbankrotovalo len 206 firiem, o 18,6 % menej než v roku 2017. Región strednej a východnej Európy ťažil z dobrej ekonomickej situácie, čo sa podpísalo aj na kondícii firiem. Už tento rok sa však firmy dostanú pod tlak.

Slovensko spolu s Rumunskom sú jedinými dvoma krajinami, ktoré majú nižšiu úroveň insolvencií než v roku 2008. Celkovo sa regiónu strednej a východnej Európy až na výnimky darilo. Miera insolvencií počítaná cez HDP sa znížila o 4,2 %. Vyplýva to z najnovšej analýzy nadnárodnej spoločnosti Coface, ktorá podniká v oblasti poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Coface každoročne porovnáva 14 krajín z regiónu, popri Slovensku aj Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovinsko a Ukrajinu.

Kým najvýraznejšie medziročne znížila počet svojich insolvenčných konaní Ukrajina o -35,2 %, najväčší medziročný nárast zaznamenalo Chorvátsko (42,3 %). Insolvencie v regióne rástli štyrom krajinám – popri Chorvátsku aj Bulharsku (15,8 %), Poľsku (10,2 %) a Srbsku (5 %), zvyšku regiónu počet konkurzov klesal.

"Región strednej a východnej Európy zaznamenal v posledných rokoch zlepšenie hospodárskej aktivity. V roku 2017 a 2018 sa rast HDP v regióne zvýšil na 4,6 %, resp. 4,3 %, čo je najvyššia miera od roku 2008. Toto zrýchlenie ekonomiky strednej a východnej Európy bolo spôsobené najmä zvýšením domáceho dopytu prameniaceho z výrazného poklesu nezamestnanosti. Domácnosti zároveň ťažili z výrazného rastu miezd, ktorý mal priamy vplyv na spotrebu," konštatuje Grzegorz Sielewicz, ekonóm Coface pre strednú a východnú Európu. Okrem spotreby domácností bol rast podporený zvýšením verejných a súkromných investícií v regióne.

"Rok 2018 priniesol v prípade Slovenska najnižší počet konkurzných konaní. K výsledku určite pomohol fakt, že Slovensko zažívalo vlani makroekonomický boom. Aj v našom prípade sa pod rast ekonomiky podpísala nízka nezamestnanosť a vyššia spotreba domácností, ktorá sa na HDP podieľala vyše 67 %," konštatuje country manažér Coface Slovensko Juraj Janči.

Ako však ukazuje analýza, napriek pozitívnemu makroekonomickému vývoju čelili vlani firmy z regiónu aj ťažkostiam. Nízka miera nezamestnanosti totiž viedla k nedostatku pracovných síl, ktoré sa stali hlavnou prekážkou pre firmy tak v ich fungovaní, ako aj v potenciálnom rozširovaní. Okrem toho spomalenie v eurozóne, eskalácia obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi a Čínou a hrozba jednostranného procesu vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie vyvolávajú u vývozcov neistotu.

"Očakávané spomalenie rastu v regióne strednej a východnej Európy bude skutočne spôsobené najmä priamymi a nepriamymi účinkami spomalenia zahraničného dopytu. Očakáva sa, že priemerný rast v SVE dosiahne 3,6 % v roku 2019 a 3,2 % v roku 2020," podotýka Sielewicz.

Podľa Jančiho eskalácia politických rizík vo svete, vysoká volatilita cien komodít, obmedzenie ponuky, ďalšie spomalenie hospodárskeho rastu, najmä obchodné vojny medzi USA a Čínou či USA a Európou, spory Európy a Ruska, ako aj nejasný vývoj okolo brexitu, je len niekoľko úskalí, na ktoré sa budú musieť v tomto roku pripraviť aj firmy na Slovensku.

Už začiatkom roka Coface zhoršila hodnotenie rizika pre automobilový sektor v Európe, vrátane nášho regiónu, kde platí vysoké riziko schopnosti splácať pohľadávky. Dodávateľmi a subdodávateľmi pre tento sektor sú pritom firmy takmer z každého odvetvia ekonomiky. Okrem toho podľa aktuálnych údajov spoločnosti majú na Slovensku veľké problémy najmä firmy zo stavebníctva a veľkoobchodu so stavebným a železným materiálom.

"Už v tomto období tam evidujeme nárast polehotností viacerých menších spoločností. Tieto riziká vyplývajú všeobecne z cyklických výkyvov v rámci ekonomiky a ich špecifík pre jednotlivé sektory," podotýka Janči.