Quantcast
< sekcia Ekonomika

Analýza: Ukrajinci pomáhajú slovenskému trhu práce

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa analýzy každý tretí zamestnanec z Ukrajiny pracoval v priemyselnej výrobe a každý štvrtý v doprave a skladovaní.

Bratislava 9. apríla (TASR) - Ukrajinci pomáhajú slovenskému trhu práce. Uviedol to v analýze Jozef Krabáč zo spoločnosti Trexima Bratislava s využitím údajov za rok 2021 z ich Informačného systému o cene práce (ISCP).

Podľa výsledkov z ISCP bol podľa neho vlani priemerný vek Ukrajincov pracujúcich v SR 38,8 roku, čo je o 5,6 roku menej ako priemerný vek zamestnaných Slovákov. Ukrajinci sú tak vo väčšej miere zastúpení v mladších vekových kategóriách a pozitívne dopĺňajú nerovnomernú demografickú štruktúru pracovných síl v SR.

Priblížil, že z pohľadu dosiahnutého stupňa vzdelania takmer dvaja z troch ukrajinských mužov mali stredoškolské vzdelanie a 24 % malo vysokoškolský diplom. U zamestnankýň z Ukrajiny bola odlišná situácia. Stredoškolské vzdelanie malo viac ako 41 % z nich a až takmer 48 % malo vysokoškolské vzdelanie. Je to dvakrát viac ako u mužov.

Podľa analýzy každý tretí zamestnanec z Ukrajiny pracoval v priemyselnej výrobe a každý štvrtý v doprave a skladovaní. V týchto dvoch odvetviach ich pracovalo spolu viac ako 7000. Významnejšiu skupinu tvorí ešte dvojica pracovných oblastí - administratívne a podporné služby a zdravotníctvo a sociálna pomoc.

Kým u mužov podľa Krabáča dominovala doprava a skladovanie s 38 %, priemyselná výroba s 30 % a stavebníctvo s 8 %, u žien po priemyselnej výrobe s 39 % nasleduje zdravotníctvo a sociálna pomoc s 12 %, administratívne a podporné služby s 11 % a ubytovacie a stravovacie služby s 10 %.

Pohľad na vykonávané zamestnania podľa neho úzko súvisí s odvetviami. V roku 2021 každý piaty zamestnanec z Ukrajiny pracoval ako vodič nákladného automobilu a kamiónu, každý desiaty ako montážny pracovník v strojárskej výrobe. Medzi ďalšie početnejšie zamestnania u mužov patrili pomocní pracovníci v stavebníctve, zvárači a všeobecní lekári. U žien to boli najmä zamestnania ako montážni pracovníci v strojárskej, elektrotechnickej a inej výrobe a následne všeobecní lekári a lekári špecialisti.

Ilustračná snímka.
Foto: TASR/AP Photo


Spresnil, že ukrajinskí štátni príslušníci, pracujúci na Slovensku, poberali v roku 2021 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1223 eur, čo je o 161 eur menej ako celoslovenský priemer. Tento rozdiel je podľa analýzy možné do značnej miery pripísať ich väčšiemu zastúpeniu v slabšie odmeňovaných zamestnaniach.

Pri porovnaní miezd na rovnakej pozícii u rovnakého zamestnávateľa, kde pracuje minimálne 10 zamestnancov z Ukrajiny a 10 domácich zamestnancov, rozdiel v ich priemernom zárobku bol 1,05 % v neprospech ukrajinských štátnych príslušníkov a v prípade mediánu mzdy bol rozdiel opačný, 0,75 % v prospech ukrajinských štátnych príslušníkov.

"Je zrejmé, že celkový rozdiel v odmeňovaní ukrajinských štátnych príslušníkov v porovnaní s celkovým odmeňovaním na Slovensku bol spôsobený najmä mierne odlišnou štruktúrou vykonávaných zamestnaní. Na úrovni konkrétnych pracovných pozícií boli minulý rok Ukrajinci odmeňovaní rovnako ako domáci zamestnanci. Obsadzovali najmä pracovné miesta v dlhodobo nedostatkových profesiách alebo miesta neatraktívne u domáceho obyvateľstva," dodal Krabáč.