< sekcia Ekonomika

Antikorona záruku podpísali už aj BKS Bank a Všeobecná úverová banka

Foto: Andrej Galica

Preklenovacie úvery by mali pomôcť firmám prekonať finančné ťažkosti spôsobené súčasným stavom a aj napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.

Bratislava 23. apríla (TASR) – Po Slovenskej sporiteľni sa k projektu poskytovania nízkoúročených preklenovacích úverov pre malé a stredné podniky (MSP) pridali aj BKS Bank AG a Všeobecná úverová banka. Hlavným zámerom nového finančného nástroja z dielne Slovak Investmet Holding (SIH) je pomoc čo najväčšiemu počtu firiem zasiahnutých súčasnou pandémiou a opatreniami, ktoré boli zavedené proti šíreniu nového koronavírusu, uviedol vo štvrtok SIH. Podľa skorších informácií ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) by sa malo do projektu zapojiť spolu až deväť bánk.

Preklenovacie úvery by mali pomôcť firmám prekonať finančné ťažkosti spôsobené súčasným stavom a aj napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta. O úver budú môcť MSP požiadať prostredníctvom svojej banky, ktorá celý proces administruje. Úvery v maximálnej výške 1,2 milióna eur môžu byť maximálne na obdobie štyroch rokov vrátane ročného odkladu splátok. Pokiaľ firma udrží zamestnanosť, môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb a úrok by sa mal pohybovať od nuly do dvoch percent.

Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Finančné prostriedky na tento program pochádzajú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu SR. Peniaze od SIH banky doplnia vlastnými prostriedkami približne na 2,5-násobok vloženej sumy. Sulík minulý týždeň avizoval na tento projekt presunutie 100 miliónov eur z nevyužitých eurofondov a postupné zvýšenie tejto sumy až na 250 miliónov eur. Banky by tak mohli podnikom poskytnúť viac od 500 do 750 miliónov eur.

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne pomocou finančných nástrojov, tzv. návratnou formou, a nie grantovým spôsobom.