Quantcast
< sekcia Ekonomika

Asociácia priemyselných zväzov rozširuje základňu a mení názov

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy chce prinášať rozumné a fungujúce riešenia s cieľom eliminovať tok tovarov mimo Slovenska.

Bratislava 23. júna (TASR) - Asociácia priemyselných zväzov (APZ) rozširuje svoju členskú základňu o zväzy združujúce zamestnávateľov v doprave a logistike. K priemyselným zväzom sa ako noví členovia pridali Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Asociácia železničných dopravcov Slovenska – AROS a Zväz autobusovej dopravy.

APZ sa tak mení na Asociáciu priemyselných zväzov a dopravy (APZD), informovala o tom v stredu hovorkyňa asociácie Silvia Šeptáková.

„Vznik dopravnej platformy považujeme za prirodzené pokračovanie a napredovanie našej činnosti. Fungujúca a kvalitná dopravná infraštruktúra je nevyhnutným predpokladom pre konkurencieschopný priemysel,“ uviedol prezident APZD Alexej Beljajev.

Dopravná platforma APZD bude okrem iného presadzovať zvýšenú aktivitu štátu pri realizácii tranzitnej cesty Via Carpatia, ktorá spája Baltické a Egejské more a je dôležitým prvkom medzinárodného cestného systému. Kým iné krajiny vo výstavbe úsekov napredujú, na Slovensku sú práce len na začiatku a výstavba sa začala iba na prvom z desiatich stavebných úsekov. Presmerovanie dopravy cez iné by malo výrazne negatívny vplyv na ekonomický rast krajiny a potenciál získavania nových investícií.

Z pohľadu železničnej dopravy patrí medzi akútne témy najmä zlý stav železničnej infraštruktúry a nízka či nepredvídateľná podpora zo strany štátu. Slovensko má na základe strategického plánu rozvoja dopravy do roku 2030 presunúť 30 % prepráv z ciest na železnicu. To však nebude možné, ak štát nezačne venovať zvýšenú pozornosť potrebám, na ktoré železniční dopravcovia dlhodobo aktívne upozorňujú.

Ďalšími dopravnými výzvami Slovenska sú napríklad nízka úroveň podpory kombinovanej dopravy či nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Správne nastavená dopravná politika štátu je dôležitým strategickým predpokladom udržateľného hospodárskeho rastu krajiny. Je preto nutné realizovať aktívne opatrenia na zvýšenie konkurenčnej schopnosti národnej dopravnej infraštruktúry. APZD chce prinášať rozumné a fungujúce riešenia s cieľom eliminovať tok tovarov mimo Slovenska.

Členskými zväzmi APZD sú Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Slovenská elektromechanická asociácia, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenský živnostenský zväz, Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Asociácia železničných dopravcov Slovenska – AROS a Zväz autobusovej dopravy.