< sekcia Ekonomika

Arbitráž o mastenec sa môže začať: SR hrozí, že prehrá 2,3 mld. eur

Otvárka novej Bane sv. Barbory v Dlhej doline nad obcou Gemerská Poloma v júni 2001. Foto: TASR/Svätopluk Písecký

Predseda predstavenstva EuroGas Inc. Wolfgang Rauball hovorí o poškodení prostredníctvom schránkových firiem z Lichtenštajnska a Cypru i podozreniach z priemyselnej špionáže.

Bratislava 24. novembra (TASR) - Arbitrážne konanie medzi Slovenskou republikou a spoločnosťami EuroGas Inc. a Belmont Resources Inc. na pôde Medzinárodného strediska pre riešenie sporov z investícií (ICSID) vo Washingtone sa môže začať.

Podľa informácií TASR je už arbitrážny tribunál kompletný. Obe strany sporu spoločnosť EuroGas aj Ministerstvo financií (MF) SR sa k tomu nateraz nechceli vyjadriť. „MF SR bude konať v súlade s príslušnými pravidlami pre vedenie tohto sporu, ako aj s ustanoveniami príslušných medzinárodných dohôd. Ministerstvo financií SR sa v tomto štádiu sporu nebude k tejto veci bližšie vyjadrovať,“ uvádza sa v stanovisku tlačového odboru.

Žalobca požaduje od Slovenska náhradu 3,2 miliardy USD (2,3 miliardy eur) za zmarenú investíciu v Gemerskej Polome, kde prišiel v roku 2004 o licenciu na ťažbu mastenca. Predseda predstavenstva EuroGas Inc. Wolfgang Rauball v tejto súvislosti hovorí o poškodení prostredníctvom schránkových firiem z Lichtenštajnska a Cypru i podozreniach z priemyselnej špionáže v rámci súdneho sporu o ochranu práv z nekalej súťaže, ktorý sa vedie od roku 2008 v Košiciach.

Spor sa týka Rozminu, dcérskej firmy EuroGasu, a spoločnosti VSK Mining

Spor sa týka Rozminu, dcérskej firmy EuroGasu, a spoločnosti VSK Mining (v súčasnosti Eurotalc) a zneužitia citlivých dokumentov, ktoré boli súčasťou obchodného tajomstva. „Išlo o plán otvárky, prípravy a dobývanie ložiska, dokumentáciu k prieskumným vrtom či štúdiu uskutočniteľnosti. Tieto dokumenty zneužil bývalý spolupracovník Rozminu Peter Čorej. Na ich základe získala účtovnícka firma jeho manželky Economy Agency RV licenciu na ťažbu mastenca. Neskôr podľa týchto dokumentov vypracoval prácu na získanie doktorátu na Technickej univerzite Košice a žiada aj o patentovú ochranu,“ uviedol pre TASR Rauball.

Foto: TASR/Milan Kapusta


Patentovú prihlášku Čoreja, týkajúcu sa zakladaní vyťažených banských priestorov, posudzuje Úrad priemyselného vlastníctva SR. Podľa dokumentov, ktoré má TASR k dispozícii, je voči patentu viacero pripomienok žiadajúcich zamietnutie žiadosti. Spoločnosť JSP Logistics namietala, že metóda, ktorú má chrániť patent, sa v praxi bežne používa už 200 rokov. Podobný argument použila v námietke spoločnosť Eurotalc, ktorá je súčasťou sporu s dcérou EuroGasu. Navyše k nej dodala, že ak by aj išlo o nový postup, Čorej nemá právo si ho uplatniť. „Tento vynález by vznikol v rámci plnenia úloh bývalého pracovnoprávneho vzťahu. Toto právo na riešenie prešlo na zamestnávateľa, keďže účastníci tohto vzťahu sa nedohodli inak. Navyše, autorom projektu zakládky ani nebol objednávateľ,“ uviedla spoločnosť Eurotalc.

Podozrenie z priemyselnej špionáže

Rauball tvrdí, že námietky od troch nezávislých slovenských spoločností potvrdzujú jeho podozrenia o priemyselnej špionáži proti EuroGasu. „Je evidentné, že boli zneužité chránené technické informácie v osobných prospech bývalého spolupracovníka Rozminu. Aj toto je dôvod na pokračovanie súdneho procesu o ochrane práv z nekalej súťaže proti spoločnosti Eurotalc na košickom Krajskom súde,“ dodal Rauball, ktorý žiada aj sprístupnenie doktorskej práce Čoreja ako dôkaz pre súd. „Predpokladáme, že tento návrh je plagiát, nemá hodnotu vedeckého patentu a nebude akceptovaný patentovým úradom,“ dodal Rauball. 

Technická univerzita Košice (TUKE) v stanovisku pre TASR uviedla, že záverečnú prácu nemôže zverejniť. „Menovaný nemá licenčnú zmluvu s TUKE, ktorá by obsahovala písomnú formuláciu o možnosti  sprístupniť jeho záverečnú prácu. Okrem toho predložil písomný nesúhlas s akýmkoľvek sprístupnením jeho záverečnej práce,“ píše sa v stanovisku.  

Spor o ochranu práv z nekalej súťaže je odložený

Spor o ochranu práv z nekalej súťaže je však nateraz odročený na neurčito z dôvodu konkurzu spoločnosti Rozmin, potvrdila TASR hovorkyňa Krajského súdu Košice Marcela Gálová. „V súlade s ustanoveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov sa vyhlásením konkurzu prerušujú všetky súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi,“ vysvetlila Gálová. 

Rauball očakáva, že pojednávanie na košickom súde bude pokračovať už onedlho, po ukončení konkurzného konania voči spoločnosti Rozmin. V celom spore sú aj ďalšie obvinenia. Trestné oznámenie podal aj Čorej, na základe ktorého zhabali Rozminu počas akcie viacerých policajných zložiek takmer 16.000 strán dokumentov, počítače a software s citlivými informáciami. Trestné stíhanie v tejto veci však bolo nateraz zastavené. 

Rozhodnutia Najvyššieho súdu

Najvyšší súd (NS) SR v minulosti dvakrát rozhodol, že odobratie ťažobnej licencie bolo protiprávne. Preto EuroGas hrozil SR arbitrážami už od roku 2010. Za zmarenie investície v Gemerskej Polome žiadala firma najskôr v roku 2011 odškodné 500 miliónov eur. O rok sa k nároku na odškodné pridala aj spoločnosť EuroGas Inc., ktorá je registrovaná v USA. Celková suma požadovaného odškodného sa vyšplhala na 1,65 miliardy USD. EuroGas Inc. argumentoval porušením práv vyplývajúcich z dohody medzi ČSFR a USA o vzájomnej podpore a ochrane investícií z roku 1991. MF SR však vlani poprelo, že by nastalo akékoľvek porušenie tejto dohody.

Ložisko mastenca v Gemerskej Polome, o ktoré sa vedie spor, objavili náhodou v roku 1985 pri hľadaní cínu. Tamojší mastenec sa vyznačuje vysokou čistotou, odborníci považujú gemerské ložisko za jedno z najvýznamnejších na svete.