< sekcia Ekonomika

Asociácie zaslali EK odporúčania k rozvoju umelej inteligencie

Na snímke humanoidný robot. Foto: TASR – František Iván

O spoločnom vyhlásení informovala Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), ktorá prehĺbila spoluprácu so zahraničnými partnermi z regiónu strednej a východnej Európy.

Bratislava 14. februára (TASR) - Zástupcovia rôznych európskych platforiem a asociácií podporujú cieľ Európskej komisie (EK) rozvíjať spoločný prístup k príležitostiam a výzvam, ktoré prichádzajú spolu s rozvojom umelej inteligencie. Uviedli, že sú si vedomí dôležitosti vytvárania základných zásad a hodnôt, na ktorých možno ďalej rozvíjať túto oblasť a zároveň sa v nej stať jedným zo svetových lídrov.

O spoločnom vyhlásení informovala Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), ktorá prehĺbila spoluprácu so zahraničnými partnermi z regiónu strednej a východnej Európy s cieľom koordinovať spoločné stanoviská k rozvoju digitálnej agendy v Európskej únii (EÚ).

Platformy a asociácie sú presvedčené, že Európa disponuje odbornými znalosťami, vie sa plne chopiť tejto príležitosti a združenia sú pripravené podporiť EÚ v tomto úsilí. K problematike rozvoja a regulácii umelej inteligencie však zaslali EK odporúčania. Otázky týkajúce sa tejto problematiky by sa mali riešiť na základe dialógu medzi tvorcami politík, odborníkmi z oblasti umelej inteligencie, podnikmi a občianskou spoločnosťou. Okrem toho by sa zákonodarné orgány vyhnúť takým regulačným opatreniam, ktoré by obmedzovali európske podniky a občanov v ich schopnosti plne využívať potenciál umelej inteligencie. Združenia by tiež ocenili, keby im EK poskytla usmerňujúce princípy týkajúce sa samoregulácie a koregulácie. "V oblastiach vyžadujúcich si reguláciu je nutné najprv využiť množstvo už existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa vývoja technológií. Preto by bolo vhodné sa vyhnúť vytváraniu novej a zložitej legislatívy a ďalej budovať na základoch, ktoré sú k dispozícii," uvádza sa v spoločnom vyhlásení.

Združenia a asociácie si tiež uvedomujú riziká spojené s používaním a vývojom umelej inteligencie. Napriek tomu sú presvedčené, že v tejto oblasti nemožno jednoducho použiť uniformitný typ regulácie. "Namiesto vydania všeobecného zákazu používania umelej inteligencie v určitých oblastiach, napríklad pri technológii rozpoznávania tváre, odporúčame prístup založený na vyhodnotení rizík, čo znamená odlišný súbor pravidiel pre rôzne druhy rizík tak, aby odrážali rozdiely pri ich použití," zhodujú sa organizácie.