Quantcast
< sekcia Ekonomika

Audítori: Nie všetky vklady EÚ do rozvoja vidieka majú trvalé prínosy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Audítori zistili výrazné rozdiely medzi jednotlivými sektormi a členskými štátmi.

Brusel/Luxemburg 20. júna (TASR) - Európska komisia od roku 2007 vynaložila na diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva a zlepšenie infraštruktúry vo vidieckych oblastiach EÚ z únijného rozpočtu viac než 25 miliárd eur. Úspech týchto opatrení v jednotlivých členských štátoch a odvetviach sa však výrazne líšil, uviedol v pondelok Európsky dvor audítorov (EDA).

Podľa osobitnej správy EDA trvalosť a životaschopnosť projektov v oblasti agroturizmu financovaných z prostriedkov EÚ ovplyvňuje napríklad slabá hospodárska výkonnosť a neoprávnené používanie na súkromné účely.

Audítori odporučili, aby eurokomisia šírila informácie o osvedčených spôsoboch účinnejšieho zamerania finančných prostriedkov na životaschopné projekty, zmierňovania rizika, že projekty budú presmerované na súkromné účely, a využívania potenciálu veľkých databáz.

"EÚ uskutočnila významné investície do opatrení, pomocou ktorých sa vidiecke hospodárstva mali stať menej závislými od poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Tieto opatrenia mali zachovať a vytvoriť pracovné miesta a zlepšiť infraštruktúru vo vidieckych oblastiach," uviedol Viorel Štefan, člen EDA zodpovedný za tento audit.

Upozornil tiež, že projekty financované z prostriedkov EÚ v týchto oblastiach by mali byť trvalé a Únia by mala urobiť viac na podporu tých projektov, ktoré zabezpečia dlhodobý prínos a hodnotu za vynaložené prostriedky EÚ.

Audítori analyzovali rôzne projekty podporené z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a zistili, že väčšina z nich bola na konci právne záväzného päťročného obdobia stále funkčná. Platí to najmä pre projekty infraštruktúry (podpora obnovy dedín alebo budovania či zlepšovania ciest a vodovodných a kanalizačných sietí), pretože infraštruktúra je spravidla navrhnutá tak, aby vydržala dlho.

Tretina projektov diverzifikácie – projekty zamerané na podporu iných ako poľnohospodárskych činností alebo nových podnikateľských príležitostí – však do konania auditu ukončila prevádzku, a to aj v prípadoch, keď bola výška investícií, ktoré sa na ne poskytli, veľmi vysoká.

Investície do turistických ubytovacích zariadení patrili medzi najčastejšie podporované projekty diverzifikácie.

Audítori zistili výrazné rozdiely medzi jednotlivými sektormi a členskými štátmi. Napríklad v Poľsku boli projekty v oblasti služieb v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve menej trvalé ako projekty v iných sektoroch v období 2007 – 2013. Počas tohto obdobia sa vo viacerých členských štátoch turistické ubytovanie podporovalo aj vtedy, keď nebolo ekonomicky životaschopné, a v niektorých prípadoch sa začalo vyšetrovanie týkajúce sa súkromného využívania budov financovaných ako turistické ubytovacie zariadenie.

Audítori odhalili aj ďalšie prípady, keď drahé projekty turistického ubytovania ukončili svoju činnosť po niekoľkých rokoch. Pri niektorých projektoch stál každý mesiac prevádzky až 9000 eur v podobe dotácií EÚ.

EDA preto predložil eurokomisii niekoľko odporúčaní so zreteľom na spoločnú poľnohospodársku politiku na programové obdobie 2023 – 2027. Audítori konkrétne exekutíve EÚ odporúčajú: šíriť informácie o osvedčených spôsoboch, aby sa bolo možné uistiť, že finančne podporované projekty sú trvalé, a to s ohľadom na rôzne typy investícií; zbierať dôkazy o tom, že financované činnosti sa stále vykonávajú, a tiež stanoviť v dohodách o grante podmienky vyžadujúce, aby sa podporované projekty využívali na stanovený účel.