Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 25. jún 2024Meniny má Olívia a Tadeáš
< sekcia Ekonomika

Audítori zverejnili pracovnú publikáciu pre mestá a obce

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Príručka uvádza aj mnohé zaujímavosti o tom, ako audítor posudzuje riziko potenciálneho podvodu alebo, že predmetom jeho zisťovaní sú aj informačné systémy, ktoré samospráva využíva.

Bratislava 24. apríla (TASR) – Slovenská komora audítorov (SKAU) zverejnila pracovnú publikáciu týkajúcu sa auditu miest a obcí. Obsahovo je to nielen pracovná pomôcka pre audítorov, ale je vhodná aj pre predstaviteľov samosprávy. Vo veľmi zhutnenej forme podáva prehľad o procese auditu a informáciách, ktoré mestá a obce v zmysle zákona musia zverejňovať, a ktoré musia byť pred zverejnením auditované.

"Audit je významným nástrojom uistenia o kvalite dát poskytovaných samosprávou, a preto vzájomná komunikácia, pochopenie medzi samosprávou a audítorom môže proces auditu značne zjednodušiť. Pre vzájomnú spoluprácu je nevyhnutné, aby predstavitelia samosprávy pochopili, čo a na aký účel bude audítor požadovať v procese auditu," uviedol v správe pre médiá prezident SKAU Milan Mozolák.

Príručka uvádza aj mnohé zaujímavosti o tom, ako audítor posudzuje riziko potenciálneho podvodu alebo, že predmetom jeho zisťovaní sú aj informačné systémy, ktoré samospráva využíva a ktoré musia byť bezpečné.

V zmysle platných zákonov má audítor právo požadovať od účtovnej jednotky, aby poskytla požadované doklady a iné dokumenty, informácie a vysvetlenia potrebné na výkon auditu, a to v audítorom požadovanej forme. Povinnosť poskytovať audítorovi potrebné informácie, doklady a dokumentáciu o účtovnej jednotke, ktorej sa výkon auditu týka, majú s jej súhlasom aj obchodní partneri a právni zástupcovia tejto účtovnej jednotky, a to na základe žiadosti audítora. Audítor je oprávnený so súhlasom účtovnej jednotky požiadať banku alebo pobočku zahraničnej banky o správu obsahujúcu informácie vedené o účtovnej jednotke v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Audítor je oprávnený byť prítomný pri inventarizácii majetku a záväzkov účtovnej jednotky alebo vyžiadať vykonanie inventarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky.