< sekcia Ekonomika

Zamestnávatelia rozširovanie KZ kritizujú, odbory obhajujú

Foto: TASR

Rozšírenie sa bude vzťahovať na zamestnávateľov v elektrotechnickom priemysle, hutníctve, ťažobnom priemysle a geológii, hromadnej verejnej cestnej doprave a stavebníctve.

Bratislava 10. apríla (TASR) – Návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnych zmlúv (KZ) vyššieho stupňa, ktoré podal Odborový zväz (OZ) KOVO, kritizuje Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.

"Už vlani pri schvaľovaní zákona o kolektívnom vyjednávaní sme navrhovali, aby sa záväznosť kolektívnych zmlúv nerozširovala na malé podniky do 50 zamestnancov," reagovala hovorkyňa AZZZ Miriam Špániková. "Pre túto skupinu podnikov môže byť rozšírenie záväznosti zmlúv likvidačné a v konečnom dôsledku uškodí najmä zamestnancom, ktorých zamestnávateľ bude musieť prepustiť."

Predseda OZ KOVO Emila Machyna rozširovanie zmlúv obhajuje. "Zvyšovanie tarifných miezd sa nedotkne všetkých, podniky to nezruinuje. Malé podniky môžu so zamestnancami ďalej vyjednávať, avšak pre zamestnancov sa nemôžu vyjednať horšie podmienky, než sú v kolektívnej zmluve. Niektoré KZ umožňujú zamestnávateľom a zamestnancom uzavrieť špeciálne dohody v podnikových zmluvách. V prípade, že sa nedohodnú, platí pre obe strany kolektívna zmluva vyššieho stupňa," povedal. Podniky, ako podotkol, budú vždy proti zvyšovaniu nákladov, a teda nikdy nebudú súhlasiť so zvyšovaním tarifných miezd.

Zmluvy bude posudzovať tripartitná komisia. "Komisia nemá právo rozhodnúť o rozšírení záväznosti zmlúv, také právo má jedine minister práce, ktorý má právo veta. Jedine minister môže rozhodnúť, či zmluvy rozšíri na ďalšie podniky. Komisia len skúma, či zmluvy majú všetky náležitosti, či nie sú v rozpore so zákonmi," upozornil Machyna. Rozhodujúce sú podľa neho ekonomické podmienky v rezorte a podnikoch.

Rozšírenie sa bude vzťahovať na zamestnávateľov v elektrotechnickom priemysle, hutníctve, ťažobnom priemysle a geológii, hromadnej verejnej cestnej doprave a stavebníctve, ktorí sú označení v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

"Zákon neumožňuje rozšíriť zmluvu na podniky, ktoré majú do 20 zamestnancov, ani na nové firmy, ktoré podnikajú menej ako dva roky a ani na tie, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii," pripomenul Machyna.

V prípade, že ministerstvo práce kolektívnu zmluvu v danom rezorte rozšíri, vyhlási ju v Zbierke zákonov. "Zmluva bude právne záväzná a zamestnanci rezortov môžu uplatňovať nároky zo zmluvy aj tri roky spätne na súde," dodal Machyna.