< sekcia Ekonomika

Banská Bystrica schválila spoločnosti MBB návratnú výpomoc 800.000 eur

Ilustračné foto. Foto: deutschebank.ge

Potrebuje totiž dobudovať infraštruktúru v priemyselnom parku v Šalkovej s cieľom zhodnotiť a urýchliť predaj pozemkov investorom.

Banská Bystrica 8. novembra (TASR) – Mestskí poslanci v Banskej Bystrici schválili na dnešnom rokovaní návratnú finančnú výpomoc pre svoju obchodnú spoločnosť MBB vo výške 800.000 eur. Potrebuje totiž dobudovať infraštruktúru v priemyselnom parku v Šalkovej s cieľom zhodnotiť a urýchliť predaj pozemkov investorom. Súčasná finančná situácia jej však neumožňuje popri všetkých ostatných záväzkoch tvoriť rezervy ani žiadať ďalšie úverové zdroje.

Ako uvádza dôvodová správa k Návrhu na použitie fondu minulých rokov, v rámci ktorého mestské zastupiteľstvo (MsZ) odsúhlasilo poskytnutie pôžičky, "dôvodom je alokovať zdroje dcérskej spoločnosti potrebné na dobudovanie infraštruktúry v parku, pričom výpomoc vo výške 800.000 eur bude poskytnutá za podmienok, že jej splatnosť bude jednorazovo k 31. júlu 2018 za úrokovej sadzby 6,40 % p. a." Zárukou pre mesto má byť záložné právo na zastavané plochy a budovu historickej radnice na banskobystrickom námestí.

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci najneskôr do konca januára 2017 sa prejaví vo zvýšení príjmových finančných operácií o rozpočtové prostriedky z fondu minulých rokov v sume 800.000 eur a výdavkových v rovnakej výške. Vrátenie výpomoci bude mať dosah na príjem rozpočtu mesta Banská Bystrica v roku 2018 vo výške poskytnutej sumy plus kreditných úrokov. MBB počíta s tým, že peniaze získa z predaja pozemkov v parku. Rok 2018 zdôvodnil primátor Ján Nosko koncom svojho volebného obdobia a tým, že nechce na svojho nástupcu prenášať túto záťaž.

"Požičať 800.000 eur spoločnosti MBB je neprimerané riziko. Chcieť od nás schváliť pôžičku spoločnosti, o ktorej aj vrabce na streche úradu štebocú, že má niekoľko vážnych kostlivcov v skrini, nie je bez adekvátnej miery informovanosti poslancov zodpovedné," namietal v diskusii mestský poslanec Martin Klus.

Za "kostlivcov" Klus označil problémy so zámenou pozemkov pod šalkovským priemyselným parkom za pozemky na Pršianskej terase, rovnako otázku reštitúcií časti pozemkov v ňom či dôsledky zlúčenia spoločnosti MBB s Bytovým podnikom mesta. Napokon bol iba jedným z dvoch poslancov, ktorí sa nevyslovili za poskytnutie pôžičky, ostatní hlasovali "za".

"Myslím si, že pôžička poskytnutá MBB splní účel, aby spoločnosť mohla naďalej realizovať aktivity v priemyselnom parku. Je naším zámerom dotiahnuť sem investorov. Dobudovanie infraštruktúry a spredajnenie pozemkov i zatraktívnenie priestorov pre investorov je úloha číslo jeden," zdôraznil po hlasovaní Nosko.

"Ak je toto spôsob, ako sa má mesto dostať k radnici cez dcérsku spoločnosť, nie je to až taký zlý nápad," reagoval na odľahčenie poslanec Klus. "Ale vážne, 800.000 eur je veľmi veľa peňazí a mňa dosť znepokojili informácie, že niet takej banky na Slovensku, ktorá by spoločnosti MBB bola ochotná požičať peniaze, tak prečo by to malo robiť mesto a občania? Nehlasoval som za tento návrh. Fakt, že pôžička je krytá radnicou, bol zrejme dôvod, prečo väčšina poslancov za to zahlasovala," dodal pre TASR Klus.