< sekcia Ekonomika

Banskobystrický RÚVZ bude využívať na výrobu tepla a teplej vody Slnko

Solárne kolektory, ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

"Projekt, ktorého realizáciou sa dosiahne 65-percentná úspora energie, rieši nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti.

Banská Bystrica 25. augusta (TASR) - Banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) bude využívať na výrobu tepla a teplej vody energiu Slnka. Banskoštiavnická firma SimKor, s.r.o., ktorá vzišla z verejnej súťaže, zrealizovala projekt zníženia energetickej náročnosti objektu (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Výsledkom je ultranízkoenergetická budova v energetickej triede A1, pričom budova bola dosiaľ zatriedená v energetickej triede D.

"Projekt, ktorého realizáciou sa dosiahne 65-percentná úspora energie, rieši nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti. Náklady na jeho realizáciu dosiahli takmer 572.000 eur," informovala hovorkyňa úradu Mária Tolnayová.

„Realizáciou projektu a komplexu navrhovaných opatrení zásadným spôsobom zabezpečíme zníženie potreby primárnych fosílnych palív na výrobu teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia. Teplá voda a elektrina sa v troch spojených budovách RÚVZ bude vyrábať v najmodernejších zariadeniach na báze alternatívneho zdroja energie - Slnka," uviedol vedúci Oddelenia ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky banskobystrického RÚVZ Radovan Lapuník.

Nové zariadenia na výrobu tepla a elektriny budú podľa jeho slov prevádzkované celoročne a zabezpečia výrobu tepla pre ústredné kúrenie, prípravu teplej vody a elektriny do vlastnej spotreby úradu. V prípade nedostatočnej kapacity solárneho systému bude zabezpečovať ohrev vody a ústredné kúrenie tiež zmodernizovaná existujúca plynová kotolňa.

"Uvedená úspora energie sa prejaví aj na očakávanom znížení emisií skleníkových plynov v objeme 69 ton ročne. Znížením súčasnej spotreby energie v budove RÚVZ Banská Bystrica dôjde k výraznej ročnej úspore až 26.500 eur," vyčíslil Lapuník.

Práve ekonomická efektivita, ktorá sa prejaví znížením nákladov na prevádzku a údržbu, je podľa jeho slov jedným z hlavných prínosov realizovaných opatrení. Ušetrené finančné prostriedky na prevádzku môžu byť využité pre obnovu a údržbu ostatného nehnuteľného a hnuteľného majetku úradu. Projektom súčasne prispieva banskobystrický RÚVZ k zníženiu environmentálneho zaťaženia prostredia, ako aj k zlepšeniu kvality životného prostredia v meste Banská Bystrica.