Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. júl 2024Meniny má Daniel
< sekcia Ekonomika

Bezúročná pôžička pre poľnohospodárov od SZRB

Foto: Shutterstock

Počínajúc dnešným dňom môžu poľnohospodári požiadať o bezúročnú pôžičku.

Bratislava 17. júna (OTS) - Táto pôžička je určená pre poľnohospodárov, ktorým Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) nestihne spracovať a vyplatiť priame podpory za rok 2023 do konca júna tohto roka a súčasne títo oprávnení poľnohospodári nemôžu čerpať obdobný preklenovací úver poskytnutý na rovnaký účel, aký je predmetom tejto pomoci.

V zmysle Schémy pomoci de minimis na preklenutie obdobia do vyplatenia priamej podpory pre poľnohospodárov, Ministerstvo financií SR v spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou (SZRB) dnes vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci vo forme návratnej finančnej výpomoci pre poľnohospodárov – mikro, malých a stredných podnikateľov.


„Cieľom návratnej finančnej výpomoci poskytovanej prostredníctvom SZRB je pomôcť s financovaním potrieb poľnohospodárov v období do vyplatenia priamej podpory zo strany PPA. Som rád, že práve naša banka ako vykonávateľ Schémy pomoci de minimis podporí poľnohospodárov prostredníctvom bezúročnej pôžičky,“ uviedol Radko Kuruc, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SZRB.

Príjemcom pomoci môže byť mikro, malý a stredný podnik pôsobiaci v odvetví prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov, ktorý požiadal PPA o priamu podporu na poľnohospodársku pôdu za rok 2023. Žiadateľ nemôže čerpať obdobný preklenovací úver poskytnutý na rovnaký účel, aký je predmetom pomoci. Zároveň je potrebné požiadať PPA o zmenu čísla bankového účtu na poukázanie priamej podpory na jeho úverový splátkový účet, ktorý mu bude bezodplatne zriadený v SZRB.

Výška návratnej finančnej výpomoci môže byť maximálne 70% predbežného nároku na priamu podporu na poľnohospodársku pôdu za rok 2023, najviac však do výšky 100 000,- EUR. Úroková sadzba návratnej finančnej výpomoci je 0% p. a. Zmluva o návratnej finančnej výpomoci musí byť uzavretá a účinná najneskôr do 31. augusta 2024.

Lehota na predkladanie žiadostí je od zverejnenia tejto výzvy do 23. 6. 2024. Žiadosť o poskytnutie pomoci vo forme návratnej finančnej výpomoci, vrátane Vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc, sú dokumentami potrebnými pre posúdenie nároku pomoci, ktoré predkladá žiadateľ elektronicky odoslaním na e-mailovú adresu polnohospodari@szrb.sk. Podrobné informácie a súvisiace dokumenty sú k dispozícii na webovom sídle vykonávateľa schémy www.szrb.sk/pomocprepolnohospodarov.