< sekcia Ekonomika

Skupina BHP v prvom polroku 2013 zaznamenala nárast tržieb o 7 %

Foto: Best Hotel Properties a.s.

Prvý polrok roka 2013 bol pre skupinu Best Hotel Properties a.s. najúspešnejší z pohľadu výkonnosti portfólia slovenských hotelov.

Bratislava 2. septembra (OTS) - Hotel Crowne Plaza, Kempinski Hotel River Park a Grand Hotel Kempinski High Tatras zaznamenali v tomto období dvojciferný percentuálny medziročný rast obsadenosti pri udržaní výšky priemernej dennej ceny. Najmä tento faktor sa prejavil na významných nárastoch tržieb v jednotlivých hoteloch a prispel tak k nárastu výkonnosti celej skupiny Best Hotel Properties a.s. (BHP).

Tržby skupiny BHP v prvom polroku 2013 narástli o 7 % na 22 190 tis. eur. Najvýznamnejšou súčasťou tržieb hotelov boli tržby z ubytovania, ktoré dosiahli až 53 %. Celkové tržby skupiny BHP z ubytovania, napriek nárastu v slovenských hoteloch, zostali v porovnaní s minulým rokom takmer nezmenené.

Zisk BHP pred daňami, odpismi a úrokmi (EBITDA) v prvých šiestich mesiacoch 2012 medziročne poklesol napriek miernemu nárastu tržieb o viac ako 6 % na 1 748 tis. eur. Bolo to najmä v dôsledku zaúčtovania straty z precenenia finančných nástrojov, dodatočného zaúčtovania manažérskych poplatkov za obdobie a nižšieho výnosu z dividendy TMR ako v roku 2012. Upravený prevádzkový zisk pred odpismi, ktorý reálne odzrkadľuje prevádzkovú výkonnosť hotelov, však medziročne narástol o viac ako 32 % na 2 030 tis. eur.

Slovenské hotely skupiny BHP zvyšujú svoju obľúbenosť

Slovenské hotely skupiny BHP zaznamenali zvýšený záujem o ubytovacie i stravovacie služby. V bratislavskom Kempinski Hoteli River Park sa obsadenosť medziročne zvýšila o viac ako 18 %, pričom mierne stúpla aj priemerná denná cena, v ktorej je hotel od svojho vzniku lídrom trhu.

V treťom roku prevádzky je Kempinski Hotel River Park jasne najluxusnejším hotelom v Bratislave, s najlepšími službami ocenenými množstvom domácich a medzinárodných cien. Taktiež mu patrí prvé miesto medzi hotelmi hlavného mesta z pohľadu počtu usporiadaných prestížnych medzinárodných konferencií a ubytovaných VIP hostí,“ hovorí predseda predstavenstva BHP Branislav Babík. Hotel sa drží aj na pozícii celkového lídra trhu z pohľadu RevPAR – výšky tržieb za dostupnú izbu, ktorá má v hotelovom biznise najväčšiu vypovedaciu hodnotu o výkonnosti hotelov z pohľadu ubytovania, keďže odráža stav obsadenosti aj priemernej ceny.

Pozitívny trend rastu obsadenosti zaznamenal počas prvého polroka aj ďalší bratislavský hotel, Crowne Plaza, s medziročným nárastom o viac než 16 %, hlavne vďaka väčšiemu dopytu korporátnych klientov.

Tatranský hotel Grand Hotel Kempinski High Tatras počas zimných mesiacov dosahoval historicky najvyššie úrovne obsadenosti od svojho otvorenia v roku 2009. Vo februári bola obsadenosť takmer na úrovni 70 %, v mesiacoch január a marec sa obsadenosť pohybovala nad šesťdesiatimi percentami. Za obdobie prvých šiestich mesiacov obsadenosť, pri udržaní priemerných cien z minulého roka, medziročne narástla o viac ako 15 %. Obsadenosť v porovnaní s minulým rokom pritom dosahuje historické maximá aj počas letných mesiacov. „Som obzvlášť hrdý na fakt, že viac ako 30 % hostí sa do tohto unikátneho hotela pravidelne v priebehu roka vracia. Táto skutočnosť je pre nás potvrdením správnosti stratégie manažmentu BHP založenej na poskytovaní nadštandardných služieb pre klientov hotelov,“ vyjadruje svoju spokojnosť B. Babík.

Nárast aj u moskovských hotelov BHP
Moskovský boutique hotel Kadashevskaya je v portfóliu skupiny od roku 2010. Hotel patrí z pohľadu porovnania s ostatnými hotelmi v rovnakej kategórii medzi tri najlepšie v Moskve. Počas prvých šiestich mesiacov roku 2013 zaznamenal nárast obsadenosti o 2,5 %.

Hotel Baltschug Kempinski v Moskve zaznamenal najmä vďaka plnej prevádzke reštauračných a banketových priestorov hotela nárast tržieb, ktoré sa pričinili na šesťpercentnom raste celkových tržieb tohto moskovského hotela. Renovácia hotela Baltschug sa začala už v roku 2011. Renováciou už prešli reštauračné a banketové priestory hotela. V tomto roku sa začalo s renováciou izieb. Plánované ukončenie renovačných prác je v roku 2014. Po tomto období skupina predpokladá, že hotel potvrdí pozíciu jedného z lídrov moskovského trhu luxusných hotelov, ktorý vďaka svojej jedinečnej polohe a histórii bude aj naďalej najprestížnejšou adresou pre hotelových hostí v meste.

Som presvedčený, že v skupine BHP hlavne vďaka oživeniu na trhu slovenských hotelov aj naďalej v priebehu roka udržíme trend rastu výnosov a prevádzkovej ziskovosti našej skupiny. Ten by sme v krátkej budúcnosti radi podporili aj rozšírením nášho portfólia, v duchu dlhodobého cieľa Skupiny do roku 2015 postupne získavať do portfólia ďalšie prémiové a luxusné hotely, tzv. „trophy assets“ v regióne strednej a východnej Európy,“ dodáva B. Babík.


*EBITDA upravená. – zisk pred úrokmi, daňami a odpismi upravený o náklady a výnosy nesúvisiace s prevádzkovou činnosťou hotelov.
**Individuálny čistý zisk BHP za 6 mesiacov dosiahol výšku 3,7 mil. EUR. Rozdiel je spôsobený faktom, že individuálne finančné výkazy sú vykazované v súlade so Slovenskými účtovnými štandardmi (SAS) a konsolidované výkazy Skupiny sú zostavené podľa medzinárodných účtovných štandardov (IFRS) zahŕňajúc všetky dcérske spoločnosti.