< sekcia Ekonomika

BORIS KOSTOV: Inovácie nás dostávajú pred konkurenciu

Generálny riaditeľ slovenskej pobočky poisťovne AIG Europe Limited Boris Kostov. Foto: TERAZ.sk/Martin Bauman

Generálny riaditeľ slovenskej pobočky poisťovne AIG Europe Limited Boris Kostov na chutných raňajkách vo VIP salóniku hotela DoubleTree by Hilton rozpráva o svete poisťovníctva.

Bratislava 2. decembra (TASR) - Poistenie majetku a energetických rizík, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie profesijnej zodpovednosti a oveľa širšie spektrum poistných produktov na Slovensku poskytuje AIG Europe Limited. Renomovaná poisťovacia spoločnosť získala tretie miesto v ankete SIBAF AWARD 2013 v kategórii - Poisťovňa priemyslu a podnikateľov. TASR, ktorá je mediálnym partnerom SIBAF AWARD 2013, sa vo VIP salóniku hotela DoubleTree by Hilton Bratislava porozprávala s generálnym riaditeľom slovenskej pobočky poisťovne AIG Europe Limited Borisom Kostovom. Na portáli Teraz.sk prinesieme rozhovory aj s CEO ďalších víťazov SIBAF.

Celý Váš profesionálny profil sa točí okolo poisťovníctva. Zaujímala Vás táto oblasť už od študentských čias?
Keď som bol malý chlapec, veľmi ma bavila chémia a počítače. A preto som sa rozhodol študovať odbor automatizované systémy riadenia na Chemicko-technologickej fakulte STU Bratislava. Ale keďže mladý študent potrebuje peniaze, tak ich musel niekde zarobiť. Naskytla sa mi príležitosť pracovať ešte pre vtedajší monopol na Slovensku – Slovenskú štátnu poisťovňu ako externý predajca poistenia. Práca ma veľmi zaujala a tak som sa jej začal venovať popri voľnom čase. Zarobil som si veľmi slušné peniaze. To ovplyvnilo aj moje rozhodovanie v otázke: „ako ďalej“. Odbor, ktorý som vyštudoval, mi totiž nedával veľmi veľa pracovných možností. Začal som teda v Slovenskej štátnej poisťovni, neskôr som prešiel do Slovenskej investičnej poisťovne, potom do Univerzálnej bankovej poisťovne a nakoniec som skončil v poisťovni AIG.

Nelákali Vás exaktné vedy ako napríklad ekonómia?

Nie. Život mi priniesol poisťovníctvo. Cítil som sa v tejto oblasti dobre. Odbor poisťovníctvo sa v tom čase nedal študovať a škola sama o sebe nie je zárukou, že človek bude vo svojej profesii úspešný. V to, čo ja verím, je otvorený rozum a to mi pomáha.

Ako sa ďalej vyvíjala Vaša profesionálna dráha, keď ste skončili školu?

Po skončení školy som zastával rôzne pozície, mal som na starosti obchod školenia. Neskôr som bol zodpovedný oblasť zaistenia – pre laikov ide o poistenie poisťovne. Zaoberal som sa aj vývojom nových produktov. A tak som sa postupne prepracoval až na súčasnú pozíciu.

Kde všade ste naberali pracovné skúsenosti?

Veľmi mi pomohli študijné pobyty v zahraničí. Získal som prehľad o tom, ako sa pracuje za hranicami. Tieto skúsenosti som sa snažil potom používať doma.

Kde ste sa naučili najviac?

V Londýne. Je to centrum európskeho poisťovníctva. Kto má otvorené oči, uši a má chuť sa učiť, môže sa tam naučiť veľmi veľa vecí.

Čo sa Vám podarilo zo skúseností v Londýne naplno využiť na Slovensku?

Na Slovensku pôsobí čoraz viac zahraničných firiem, ktoré sú zvyknuté na isté štandardy v oblasti poisťovacích služieb. Ak tie štandardy dostávali mimo republiky, chcú ich dostávať aj u nás. Potom je len na nás, ako skĺbime lokálnu legislatívu a lokálnu trhovú tradíciu s ich očakávaniami takýchto štandardov. To som sa naučil v Londýne a to sa snažím aplikovať na domácom trhu.

Poďme ale k spoločnosti AIG Europe Limited. Kedy začala pôsobiť na Slovensku a čo je jej poslaním?

AIG začala pôsobiť na Slovensku v roku 1998 v oblasti neživotného poistenia, prostredníctvom spoločnosti Poisťovňa AIG Slovakia, a. s.. Bola to poisťovňa, ktorá priniesla na Slovensko vtedy unikátne produkty, ako napr. - all risk poistenie majetku, poistenie zodpovednosti členov predstavenstva. Boli sme schopní poskytnúť poistenie s vysokými poistnými limitmi.

Postupne, ako sa spoločnosť vyvíjala, aj pobočka na Slovensku prešla procesom transformácie. Stala sa pobočkou poisťovne patriacej do skupiny AIG, ktorá v tom čase sídlila v Paríži. Ďalší vývoj bol taký, že parížska entita AIG sa spojila s londýnskou entitou AIG. V súčasnosti pôsobíme ako AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Chceme maximálne využiť výhody harmonizovanej regulácie v EÚ a aj to, aby sa s jedným kapitálom mohlo pôsobiť vo viacerých krajinách. Našou prioritou je šírenie know-how z materskej spoločnosti do jednotlivých pobočiek.

Aké boli začiatky spoločnosti na Slovensku?

Spoločnosť začala na Slovensku fungovať prostredníctvom sprostredkovateľov poistenia. V danom čase sa nám darilo rásť. V každom roku sme zaznamenávali zisk.

Čomu to pripisujete, že AIG zaznamenala taký raketový nástup?

Z časti to súviselo so všeobecným hospodárskym rastom, ale hlavne tu bol dopyt po nových poisťovacích produktoch, ktoré sme na Slovensko priniesli.

Generálny riaditeľ slovenskej pobočky poisťovne AIG Europe Limited Boris Kostov.
Foto: TERAZ.sk/Martin Bauman
Kde sa nachádza spoločnosť dnes, ako vnímate svoju pozíciu na slovenskom trhu?

Konkurencia silnie a rastie. Ten, kto neprichádza s novými nápadmi a inováciami, tak má problémy. My sme sa vždy snažili hľadať oblasti, kde by sme sa mohli stať lídrom a naše produkty by boli unikátne. To sa nám v súčasnosti darí. Nedávno sme na trh uviedli nové produkty týkajúce sa poisťovania kybernetických rizík, poisťovanie v prípade únosu a vydierania – to znamená, že ak sa niečo podobné stane nášmu klientovi pri služobnej ceste v zahraničí, tak to vieme vyriešiť. Kto pracuje, vie nájsť oblasti, v ktorých bude jeho produkt rásť.

V ktorej oblasti alebo produkte môžete povedať, že ste krok pred konkurenciou?

To, že pravidelne prichádzame s novými produktmi, ktoré okamžite uvádzame do praxe, nám dáva náskok pred konkurenciou. Ten, kto neprichádza s inováciami a novými produktmi, bojuje s konkurenciou, kde sú ziskové marže čoraz nižšie, čo pre poistenie nie je veľmi dobré.

Ktorý produkt z Vášho portfólia Vám prináša najväčší úspech?

V súčasnosti sú to rôzne profesijné zodpovednosti. Ako som spomínal – poistenie kybernetických rizík a zodpovednosti za škody súvisiace s ochranou osobných údajov, poistenie zodpovednosti za škody orgánov samosprávy, profesijné poistenie pre právnikov alebo účtovníkov. Toto je oblasť, ktorá nám veľmi rastie. Na budúci rok očakávame najvýraznejší rast v oblasti poistenia majetku. V tomto segmente prichádzame na trh s produktmi poskytujúcimi najširšie krytie a vieme poistiť takmer akokoľvek veľké riziká na Slovensku.

Aké marketingové nástroje používate pri uvádzaní nových produktov na trh?

Snažíme sa spolupracovať s našimi externými sprostredkovateľmi, ktorí sú náš hlavný distribučný kanál. Pre nás je veľmi dôležité, aby oni chápali aké sú výhody nášho poistenia. A oni ich potom tlmočia ďalej klientom. V súčasnosti však spúšťame aktivity na priame oslovenie klienta. Miesto sprostredkovateľov je však nezastupiteľné.

Aké maximálne krytie dokáže spoločnosť AIG klientovi poskytnúť?

V majetkovom poistení poskytujeme koncept, ktorý sa nazýva „all risk“, kde je poistené všetko, čo nie je vyslovene vylúčené. V tomto vieme pre kvalitné riziká, o ktorých máme potrebné informácie sami poskytnúť krytie až do výšky 1,5 miliardy dolárov na jedno miesto poistenia.

Ako eliminujete riziká, akými sú napríklad poistné podvody?

Na rozdiel od konkurencie, my pri vyhodnocovaní škôd využívame služby externých spoločností, ktoré sa špecializujú na likvidácie poistných udalostí. Takéto spoločnosti vyšlú na miesto špecialistu, ktorý sa vyslovene venuje danej problematike. Práve títo špecialisti sú schopní mnohokrát lepšie vyhodnotiť škody ako interní pracovníci poisťovní. Objednávame si toho, koho profesijné znalosti zodpovedajú oblasti, ktorú potrebujeme riešiť. Oceňujú to i klienti. Pretože ak poistnú udalosť rieši tretia strana, nezávislá – spravidla je to súdny znalec, tak to má punc vážnosti.

Aké sú v súčasnosti Vaše hospodárske výsledky?

Nám sa darí rásť. Súvisí to s tým, že sa snažíme vyberať riziká, pri ktorých poistné zodpovedá konkrétnemu riziku a preberáme ho na seba. Klientovi zato ponúkame adekvátnu hodnotu. Je to i náš cieľ do budúcnosti, lebo vieme identifikovať segmenty, v ktorých sa dá rásť.

Generálny riaditeľ slovenskej pobočky poisťovne AIG Europe Limited Boris Kostov.
Foto: TERAZ.sk/Martin Bauman
Ako na podnikanie spoločnosti vplýva súčasná ekonomická situácia na Slovensku, ale aj vo svete?

Slovenská ekonomika je veľmi závislá od exportu. Vnímame a cítime to aj my. Napriek tomu, aj keby hospodársky rast nebol tak silný ako znejú predpovede, máme pripravenú širokú škálu nových produktov, ktoré nám umožnia rásť. Ale verím a hovoria o tom aj hospodárske indikátory, že slovenské hospodárstvo porastie, takže sme optimisti.

Aké sú ďalšie vízie a plány spoločnosti na slovenskom trhu?

Vízia našej spoločnosti je byť z hľadiska klienta najhodnotnejšou poisťovňou v tých segmentoch, v ktorých poskytujeme služby. V najbližšej dobe nemáme v pláne púšťať sa do iných poistných projektov, ako napríklad poistenie motorových vozidiel. V oblastiach, ktoré pokrývame, chceme byť ako som už spomínal najhodnotnejšou poisťovňou.AIG je vedúca medzinárodná poisťovacia organizácia poskytujúca služby zákazníkom vo viac ako 130 krajinách. Na Slovensku pôsobí v oblasti neživotného poistenia od roku 1998. Na začiatku ju v SR zastupovali spoločnosti: Poisťovňa AIG Slovakia, a.s., AIG Europe S.A. a Chatis Europe S.A.. V súčasnosti služby poskytuje najmä prostredníctvom slovenskej pobočky poisťovne AIG Europe Limited, ktorá má sídlo v Londýne. Podnikatelia a firmy si môžu v AIG poistiť majetok, energetické riziká, zabezpečiť poistenie proti kybernetickým hrozbám či poistenie profesnej zodpovednosti.