Quantcast
< sekcia Ekonomika

Budovy pre budúcnosť: V Stratégii obnovy budov chýbajú návrhy opatrení

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bez nových opatrení, ktoré by zvýšili tempo a úroveň budov na Slovensku, navrhované ciele s veľkou pravdepodobnosťou nebude možné splniť.

Bratislava 22. januára (TASR) – Stratégia obnovy budov, ktorú v stredu odobrila vláda, je síce krokom vpred, ale na splnenie jej cieľov v nej chýbajú návrhy konkrétnych opatrení. Myslí si to riaditeľka platformy Budovy pre Budúcnosť Katarína Nikodemová.

V kontexte obnovy budov ide už o tretiu stratégiu, ktorej význam sa vďaka ambicióznejším cieľom násobne posilnil, komentuje Nikodemová.

„Stratégia obsahuje jasný scenár s merateľnými míľnikmi, ako dosiahnuť potrebné zníženie emisií skleníkových plynov v sektore budov do roku 2050," vyzdvihla riaditeľka platformy s tým, že návrh potrebných opatrení, ktoré by mali zabezpečiť plnenie týchto míľnikov, však považuje platforma za málo konkrétny a celkovo nedostatočný.

Zástupcovia združenia boli súčasťou pracovnej skupiny, ktorá na príprave dokumentu pracovala. „Dokument vypracovaný rezortom dopravy obsahuje dobre nastavený plán a trajektóriu znižovania emisií, ktorou je potrebné sa vydať. Za slabé miesto stratégie považujeme to, že nedostatočne konkrétne popisuje návrh potrebných opatrení, ktorými máme tieto ciele dosiahnuť," zhrnula Nikodemová.

Platforma by pritom vedela o množstve konkrétnych opatrení, zavedenie ktorých by pomohlo ciele dosiahnuť. „Ako príklady uvediem, že potrebujeme zaviesť systematickú pomoc samosprávam, ale aj poradenstvo na individuálnej občianskej úrovni. Rovnako vieme pri obnove verejných budov umožniť samosprávam jednoduchšie stanovenie ambicióznejších požiadaviek na ich území, či nastaviť financovanie obnovy verejných budov cez mechanizmus kombinácie grantu a GES," ilustrovala Nikodemová.

Podľa analytika platformy Richarda Paksiho bez nových opatrení, ktoré by zvýšili tempo a úroveň budov na Slovensku, navrhované ciele s veľkou pravdepodobnosťou nebude možné splniť.

„Inšpirovať sa pritom môžeme aj dobrými návrhmi opatrení, ktoré do svojich stratégií zaradili ostatné členské štáty EÚ, ako napríklad susedná Česká republika. Veľkou pomocou môžu byť zdroje z Fondu obnovy, z ktorého plánuje vláda financovať zelenú obnovu verejných budov a rodinných domov," vymenoval Paksi s tým, že ide o segmenty sektora budov s veľkým potenciálom úspory emisií a vysokým investičným dlhom.