Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 17. jún 2024Meniny má Adolf
< sekcia Ekonomika

Bratislava vlani hospodárila s prebytkom 23 miliónov eur

Na archívnej snímke pohľad na západnú časť mesta Bratislava Foto: TASR - Michal Svítok

Mesto priznáva, že výzvou ostáva kvalitnejšie plánovanie investičných akcií.

Bratislava 25. júna (TASR) - Hospodárenie mesta Bratislava spolu s finančnými operáciami dosiahlo za rok 2019 prebytok 23 miliónov eur. Za uplynulý rok boli celkové príjmy rozpočtu vrátane príjmových finančných operácií na úrovni 368,7 milióna eur a celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií 345,6 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2019, ktorý schválilo vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Výsledkom rozpočtového hospodárenia hlavného mesta za rok 2019 bez finančných operácií bola strata vo výške 11,4 milióna eur, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Prebytok z hospodárenia finančných operácií 34,4 milióna eur však vykryl stratu bežného a kapitálového rozpočtu a celkové hospodárenie mesta Bratislava sa skončilo ku koncu roka 2019 v prebytku 23 miliónov eur.

Rozpočet na rok 2019 sa nastavil ako základný kameň pre kvalitatívnu zmenu mesta. Po jeho ukončení mesto konštatuje, že hlavné ciele rozpočtu, stanovené na začiatku minulého roka, boli naplnené. Rozbehla sa modernizácia električkovej trate v Dúbravke a Karlovej Vsi, uskutočňuje sa príprava pokračovania Petržalskej električkovej radiály (príprava na stavebné povolenie) aj modernizácie Ružinovskej a Vajnorskej radiály.

"Oproti pôvodným plánom sa nenaplnili akurát kapitálové príjmy, spojené s refundáciou nákladov na modernizáciu Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, spôsobené neskorým podpísaním zmluvy o nenávratný finančný príspevok s ministerstvom dopravy," spresňuje v predloženom materiáli hlavné mesto. Financovanie modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa v roku 2019 hradilo výlučne zo zdrojov mesta.

Prijala sa celomestská parkovacia politika. Na príprave systému pre parkovaciu politiku sa pracovalo v roku 2019 a s jej spustením sa podľa magistrátu počíta na prelome rokov 2020 a 2021. "V roku 2019 neboli pre chýbajúce projekty zrealizované väčšie nové parkoviská, ich realizácia sa vo väčšej miere, hlavne v spolupráci s mestskými časťami, spustí až v roku 2020. Mestská polícia aj v príprave na parkovaciu politiku rozbehla nábor nových ľudí, ktorý zaznamenal úspech. Na konci roku 2019 bolo v stave 300 zamestnancov, ktorý ešte narastal začiatkom roku 2020," menuje magistrát.

Spustila sa nová stanica mestskej polície na Obchodnej ulici a vznikol aj Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý v prvom roku fungovania pracoval na príprave kľúčových architektonických súťaží. Súťaže pre projekty Živé námestie, Komenského námestie, kúpele Grössling či prvé nájomné byty na Terchovskej sa s miernym meškaním oproti pôvodným plánom spúšťali na prelome rokov 2019 a 2020.

"V oblasti sociálnej politiky a sociálnych služieb boli realizované viaceré nové pilotné aktivity v oblasti pomoci ľudom bez domova a podpory prevencie, bezpečnosti a znižovania rizík v oblasti drog (predovšetkým intervencie v oblasti Obchodnej ulice a podpora neziskových organizácií, ktoré sa tejto téme venujú)," poznamenala bratislavská samospráva.

Mesto priznáva, že výzvou ostáva kvalitnejšie plánovanie investičných akcií, aby miera nečerpania investičných výdavkov nedosahovala v budúcich rokoch úroveň menej ako 50 percent pôvodne schváleného rozpočtu. V tejto oblasti sa začali počas roku 2020 uskutočňovať procesy vnútri úradu smerom k väčšej kontrole a zefektívneniu investičného plánovania a prípravy.