< sekcia Ekonomika

V Bratislavskom kraji vlani klesol počet živnostníkov

Výhľad na Bratislavu z Národnej banky Slovenska. Foto: TASR/Michal Svítok

Na celkovom počte podnikateľov na Slovensku sa Bratislavský kraj podieľal 15,3 %.

Bratislava 23. januára (TASR) - V štatistickom registri organizácií k 30. septembru 2015 bolo v Bratislavskom kraji 55.780 fyzických osôb - podnikateľov. Ich počet sa medziročne znížil o 1,1 % a tento vývoj ovplyvnil výlučne pokles množstva živnostníkov.

Na celkovom počte podnikateľov v SR sa Bratislavský kraj podieľal 15,3 % a v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 sa podiel nezmenil. Najviac podnikateľov pôsobilo v okresoch Bratislava V (18,7 %), Bratislava II (18,1 %) a Bratislava IV (14,3 %).

Medzi podnikateľmi bolo najviac živnostníkov (89,1 %). V štruktúre podľa odvetví ekonomickej činnosti nedošlo oproti porovnateľnému obdobiu roku 2014 k výraznejším zmenám. I naďalej ich najviac podnikalo v obchode (29,8 %), v odborných, vedeckých a technických činnostiach (16 %), stavebníctve (12 %) a priemyselnej výrobe (9,1 %). Medziročne počet živnostníkov klesol vo všetkých okresoch kraja v rozpätí od 1,2 % v okrese Pezinok do 3,3 % v okrese Bratislava I.

Podľa pracoviska Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Bratislave množstvo fyzických osôb podnikajúcich formou slobodných povolaní medziročne vzrástlo o 7 % na 5586, najvýraznejšie v okresoch Pezinok (o 10,9 %), Senec (o 8,6 %) a Malacky (o 8,2 %). Najviac slobodných povolaní evidovali v okresoch Bratislava I (24,3 %) a Bratislava II (20,4 %).

Počet samostatne hospodáriacich roľníkov sa medziročne zvýšil o 3,8 % na 513 osôb. Viac ako polovica ich je z okresov Pezinok a Senec.

Úroveň podnikateľskej aktivity obyvateľstva ku koncu sledovaného obdobia predstavovala 89 fyzických osôb - podnikateľov na 1000 obyvateľov priemerného stavu. V medziokresnom porovnaní bola najvyššia v okrese Bratislava I (130) a najnižšia v okresoch Senec (74) a Malacky (76).