< sekcia Ekonomika

Európska centrálna banka nezmenila nastavenie menovej politiky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Rada guvernérov vyhlásila, že je pripravená upraviť všetky svoje nástroje, ak to bude potrebné, na trvalé približovanie tempa rastu cien smerom k jej inflačnému cieľu.

Frankfurt nad Mohanom 10. júna (TASR) - Európska centrálna banka v súlade s očakávaniami potvrdila výrazne stimulačné nastavenie menovej politiky.

Rada guvernérov ponechala kľúčovú sadzbu na nule, depozitnú sadzbu na -0,50 % a sadzbu na jednodňové refinančné operácie na 0,25 %. Takisto nezmenila parametre pandemického programu nákupu aktív.

Rada guvernérov očakáva, že hlavné úrokové sadzby zostanú na aktuálnych úrovniach, alebo ešte klesnú, kým sa výhľad rastu spotrebiteľských cien v horizonte jej prognóz nezačne výrazne približovať k inflačnému cieľu ECB. Táto konvergencia sa navyše musí konzistentne prejavovať v dynamike inflácie. Inflačný cieľ ECB je stanovený na úrovni blízkej, ale nižšej ako 2 %.

ECB ďalej uviedla, že bude pokračovať v núdzovom pandemickom programe nákupov aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP). Jeho celkový rámec je nastavený na 1,850 bilióna eur. Program bude pokračovať flexibilným spôsobom, kým sa podľa Rady guvernérov neskončí obdobie koronakrízy, v každom prípade však minimálne do konca marca 2022.

Rad guvernérov tiež na základe spoločného zhodnotenia podmienok financovania a inflačného výhľadu očakáva, že tempo čistých nákupov v rámci programu PEPP bude aj v nasledujúcom kvartáli výrazne rýchlejšie, než na začiatku roka.

Nákupy sa budú realizovať flexibilne v závislosti od situácie na trhu. Cieľom ECB je zabrániť sprísneniu podmienok financovania, čo by išlo proti snahe o neutralizáciu tlmiaceho vplyvu pandémie na očakávaný vývoj inflácie.

Rada guvernérov bude pokračovať v reinvestovaní istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu PEPP minimálne do konca roka 2023. Redukcia portfólia PEPP v budúcnosti bude v každom prípade prebiehať riadeným spôsobom, aby nenarušovala primerané nastavenie menovej politiky.

ECB takisto bude pokračovať v programe nákupov aktív (APP) tempom 20 miliárd eur mesačne. Rada guvernérov naďalej predpokladá, že program nákupu aktív APP bude pokračovať, kým to bude potrebné na umocnenie stimulačného vplyvu nastavenia základných sadzieb. Program sa skončí až tesne predtým, ako ECB začne zvyšovať svoje kľúčové sadzby.

ECB takisto bude pokračovať v reinvestovaní plného objemu splátok istiny z dlhopisov, získaných v rámci programu nákupu aktív (APP), ešte dlhší čas po tom, ako začne zvyšovať úrokové sadzby, a v každom prípade tak dlho, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivých likvidných podmienok a vysokého stupňa menovej akomodácie.

ECB bude takisto naďalej poskytovať dostatočnú likviditu prostredníctvom refinančných operácií.

Rada guvernérov tiež vyhlásila, že je pripravená upraviť všetky svoje nástroje, ak to bude potrebné, na trvalé približovanie tempa rastu cien smerom k jej inflačnému cieľu.