< sekcia Ekonomika

Pokles tržieb sa v júni medziročne s výnimkou stavebníctva zmiernil

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Stavebná produkcia v júni 2020 ešte znížila svoj výkon, oproti júnu 2019 bola nižšia o 17,3 %. Ide o najväčší pokles v tomto roku, v máji bol pokles o 12,4 %.

Bratislava 10. júna (TASR) – Pokles tržieb v medziročnom porovnaní sa počas júna 2020 s výnimkou stavebníctva zmierňoval, nad 10 % bol v stavebníctve, službách a doprave. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Tržby vo väčšine odvetví ekonomiky sa ešte nedostali na úroveň minulého roka, miera ich prepadu sa však v júni spomalila. Najviac sa darilo v priemysle, kde po májovom prepade o 34,5 % boli tržby v júni medziročne nižšie už len o 3,2 %. Menej priaznivý bol vývoj v stavebníctve, pokles tržieb sa prehĺbil na 15,1 %.

Z podobnejších činností jednotlivých odvetví bol v júni najväčší pokles tržieb v činnostiach cestovných agentúr a kancelárií, ktoré dosiahli len šestinu objemu tržieb z rovnakého obdobia minulého roka (pokles o 84,9 %). Zlepšila sa situácia v priemysle, po opätovnom naštartovaní výroby dopravných prostriedkov sa tržby v tejto zložke priemyslu dostali takmer na úroveň júna 2019, medziročne boli nižšie len o 0,9 % (oproti májovému prepadu o 54 %).

Oživenie výroby v priemysle sa v júni odrazilo na pozitívnom medzimesačnom vývoji tržieb za vlastné výkony a tovar, kde prišlo v porovnaní s májom k takmer tretinovému rastu (o 30,7 %). Tržby sa výrazne zvýšili aj v doprave a skladovaní o 12 %, rástli aj vo vybraných trhových službách o 3 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,7 %. Medzimesačne sa znížili už len tržby v stavebníctve o 4,1 %.

Vo väčšine odvetví priemyslu naďalej pretrvával pokles tržieb, v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi je však už oveľa nižší. Naštartovala sa výroba dopravných prostriedkov, tržby boli v júni medziročne nižšie len o 0,9 % oproti májovému prepadu o 54 %. Celkovo situáciu ovplyvnil pretrvávajúci pokles tržieb najmä vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 9,1 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 8,5 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 9,2 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a nekovových minerálnych výrobkov o 6 % a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 10,8 %.

V 1. polroku 2020 tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle medziročne klesli o 18,5 %. Vývoj ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 19,9 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,9 %, ťažbe a dobývaní o 4,9 % a v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 2,1 %.

Od začiatku roka sa tržby za vlastné výkony a tovar znížili vo výrobe dopravných prostriedkov o 28,6 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 17,1 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,9 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 24,2 % a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 14,3 %. Medziročne tržby vzrástli len vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 3,7 %, výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 8,3 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 0,3 %.

Stavebný sektorStavebná produkcia v júni 2020 ešte znížila svoj výkon, oproti júnu 2019 bola nižšia o 17,3 %. Ide o najväčší pokles v tomto roku, v máji bol pokles o 12,4 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa oproti máju 2020 znížila o 4,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Znížila sa produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku, v porovnaní s júnom 2019 klesla o 18,6 % a dosiahla 415,2 milióna eur. Pokles ovplyvnil medziročne nižší objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 21,2 % a na opravách a údržbe o 15,4 %. Z hľadiska výrobného zamerania klesli práce na výstavbe budov o 23,4 % a na inžinierskych stavbách o 9 %.

Priaznivo sa vyvíjala produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí, medziročne sa zvýšila o 6,6 %. Z celkového objemu produkcie tvorila 7 %.

Za prvý polrok 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa stavebná produkcia znížila o 7,4 % na 2,299 miliardy eur. Objem produkcie realizovanej v tuzemsku dosiahol 2,131 miliardy eur, čo je o 8,9 % menej ako v predchádzajúcom roku. Znížil sa objem stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 9,3 % na 1,509 miliardy eur a na opravách a údržbe rovnako o 9,3 % na 549 miliónov eur. Produkcia v zahraničí bola vyššia o 16,3 %.