< sekcia Ekonomika

Čaputová podpísala novelu o poskytovaní príspevku v letectve

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Osoby činné v civilnom letectve poskytujúce letiskové služby budú oprávnené účtovať používateľom služieb odplaty.

Bratislava 10. júla (TASR) – Poskytovanie príspevku v oblasti civilného letectva sa upraví. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve.

Rezort dopravy vypracoval podrobnejšiu právnu úpravu poskytovania príspevku v civilnom letectve s ohľadom na možnosť poskytovať verejné financie formou finančného príspevku aj na účely prevádzky letiskovej infraštruktúry a investícií do nej. Zohľadňujú sa aj právne predpisy Európskej únie (EÚ) pre štátnu pomoc, rozhodnutia Európskej komisie a rozsudky Európskeho súdneho dvora v týchto súvislostiach.

"V návrhu zákona sa upravujú aj spoločné zásady na stanovovanie výšky letiskových odplát a systém letiskových odplát vo vzťahu k vykonávaniu obchodnej leteckej dopravy," konštatovalo ministerstvo s tým, že by to malo prispieť k väčšej transparentnosti a zabrániť diskriminácii jednotlivých leteckých dopravcov. Zároveň by sa malo umožniť poskytovať príspevok aj obci alebo vyššiemu územnému celku.

Osoby činné v civilnom letectve poskytujúce letiskové služby budú oprávnené účtovať používateľom služieb odplaty. Prevádzkovateľ letiska, z ktorého je vykonávaná obchodná letecká doprava, by mal byť zároveň povinný konzultovať letiskové odplaty s leteckými dopravcami ako s používateľmi letiska. Upravia sa aj spoločné zásady na stanovovanie výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb v súvislosti s právne záväznými aktmi EÚ.