Quantcast
< sekcia Ekonomika

Celkový dlh mesta Trenčín klesol ku koncu apríla na 17,7 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Pohľadávky mesta Trenčín sú k 30. aprílu vo výške 15 miliónov eur.

Trenčín 23. júna (TASR) – Celkový dlh mesta Trenčín bol k 30. aprílu vo výške 17,7 milióna eur, čo predstavuje 324 eur na obyvateľa mesta. Ku koncu roka 2020 bol celkový dlh 18,1 milióna eur. Predpokladaná výška celkového dlhu mesta ku koncu roka 2021 je 16,53 milióna eur.

Ako informovala vedúca ekonomického útvaru mesta Mária Capová, mesto pokračuje v znižovaní celkového dlhu. Jeho nárast ku koncu minulého roka o 4,63 percenta podľa nej ovplyvnilo prijatie bezúročnej návratnej pomoci z ministerstva financií vo výške 1,28 milióna eur na vykrytie nákladov súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19.

Návratná finančná výpomoc bola použitá do konca roka 2020 na bežné a kapitálové výdavky mesta. Je bezúročná, splácať sa začne v roku 2024 a je so štvorročnou splatnosťou.

„Celková suma dlhu mesta Trenčín, definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, je k 30. aprílu 2021 vo výške viac ako 13 miliónov eur, čo predstavuje 24,75 percenta bežných príjmov mesta za rok 2020,“ doplnila Capová.

Ako dodala, pohľadávky mesta Trenčín sú k 30. aprílu vo výške 15 miliónov eur. Vysoký stav pohľadávok predstavuje podľa nej účtovné číslo vzniknuté zo skutočnosti, že k 30. 4. boli do pohľadávok zaúčtované ročné predpisy miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2021.