< sekcia Ekonomika

Centrálne banky zavádzajú zmeny na zlepšenie rodovej rovnosti pomaly

Foto: TASR/Tomáš Halász

Na čele hodnotenia centrálnych bánk je Španielsko, po ňom nasleduje Aruba, Island a Malajzia.

Bratislava 9. marca (TASR) - Centrálne banky a ďalšie úradné finančné inštitúcie zavádzajú opatrenia na zlepšenie rodovej rôznorodosti, no žien na vedúcich pozíciách je stále málo. Ukázal to prieskum rodovej rovnováhy organizácie OMFIF, ktorý monitoruje zastúpenie mužov a žien na vedúcich pozíciách v centrálnych bankách, štátnych fondoch a verejných dôchodkových fondoch.

Na čele hodnotenia centrálnych bánk je Španielsko, po ňom nasleduje Aruba, Island a Malajzia. Najvýraznejšie sa zlepšilo skóre regiónu Ázia/Tichomorie, pričom regiónom s najlepšími výsledkami je naďalej Európa. Globálne skóre centrálnych bánk je stále na nízkej úrovni 27,5, no zlepšilo sa o 11 % oproti skóre 24,8 v roku 2019. Zlepšovanie teda pokračuje už druhý rok, v roku 2018 bolo totiž priemerné skóre na úrovni 19,4. Skóre 100 predstavuje dokonalú rovnováhu.

Pätina zo 173 centrálnych bánk nemá na vedúcich pozíciách ani vo výboroch pre menovú politiku žiadne ženy. Viac ako polovica z nich sa nachádza na Blízkom východe a v regióne Ázia/Tichomorie. Len 14 centrálnych bánk na celom svete vedú ženy vrátane Európskej centrálnej banky, ktorá má po prvý raz na čele ženu Christine Lagardovú. "Je povzbudivé, že v centrálnych bankách sa na vyššie posty dostáva čoraz viac žien a že diverzita sa stáva dôležitým a nevyhnutným aspektom pri nábore," priblížila v stanovisku pre médiá hlavná ekonómka a riaditeľka výskumu vo fóre OMFIF Danae Kyriakopoulou. Podľa jej slov sa čoraz viac hovorí o výhodách diverzity, a to je pokrok. "Stále nás čaká veľa práce. Ako sa ukázalo v našom prieskume, centrálne banky ešte len začínajú zavádzať politiky na aktívne vyrovnanie príležitostí pre tých, ktorí čelia prekážkam, a ešte stále existujú obrovské rozdiely medzi jednotlivými krajinami," doplnila Kyriakopoulou.

Vedenie a správne rady štátnych fondov sú stále veľmi málo vyvážené, hoci aj tu sa ukazuje mierne zlepšenie podobne ako pri centrálnych bankách. Celkové skóre narástlo len marginálne o 8 % na 19,5. Len osem zo 72 fondov má na čele ženu, rovnako ako minulý rok. Najlepšie skóre dosahuje Severná Amerika, najväčší pokrok dosiahol Blízky východ, hoci má naďalej najnižšie hodnotenie. Európske verejné dôchodkové fondy dosiahli najlepšie výsledky a najvýraznejšie zlepšenie spomedzi všetkých troch typov inštitúcií.

Celkové skóre sa vyšplhalo o 12 % na 46,3 oproti minulému roku. Počet fondov, ktoré vedú ženy, sa zvýšil z 31 na 36. Dobré výsledky dosiahli severské krajiny, rebríček vedie Island a Nórsko.

Organizácia OMFIF uskutočnila ako doplnok k indexu aj globálny prieskum medzi 46 inštitúciami pozostávajúcimi zo 44 centrálnych bánk a dvoch multilaterálnych organizácií s úlohami súvisiacimi s finančnou stabilitou. Ukázalo sa, že 15 % centrálnych bánk má vyčlenené miesta pre ženy v správnych radách alebo radách pre menovú politiku. Viac ako polovica (54 %) centrálnych bánk implementovala program pre rodovú rôznorodosť na podporu pokroku žien. Podľa niektorých respondentov sem patria aj školiace programy zamerané na mentoring a líderstvo určené pre ženy.

"Prieskum ukazuje, že rodová rovnováha v centrálnych bankách sa zlepšuje, no ešte stále treba odviesť veľký kus práce. Ako regulačné a dozorné orgány pre iné finančné inštitúcie centrálne banky zohrávajú kľúčovú úlohu pri tvorbe budúceho smerovania globálneho obchodného prostredia. Preto veríme, že prieskum bude pre lídrov budíčkom a že si uvedomia potrebu zapracovať na tvorbe a implementácii progresívnych politík na podporu žien v zamestnaní," dodal partner a globálny riaditeľ pre bankovníctvo v spoločnosti Mazars Emmanuel Dooseman.

Všetky oslovené inštitúcie poskytujú istú formu materskej dovolenky, pričom 35 % zachádza nad rámec minimálnych zákonných požiadaviek. Väčšina zúčastnených organizácií (63 %) ponúka tri až šesť mesiacov platenej dovolenky. Takmer všetci respondenti majú zavedenú aj otcovskú dovolenku, no pri takmer polovici (41 %) ide len o jeden až dva týždne.