Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. september 2023Meniny má Zdenka
< sekcia Ekonomika

Centrálny depozitár cenných papierov poskytuje služby najmä poštou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Väčšina zamestnancov CDCP pracuje pre pandémiu ochorenia COVID-19 z domu, s výnimkou tých, u ktorých je prítomnosť potrebná na zabezpečenie chodu pracoviska.

Bratislava 1. apríla (TASR) – Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) SR naďalej poskytuje väčšinu svojich služieb, osobné rokovania ani osobné doručovanie listín však neumožňuje. Klienti CDCP môžu o vykonanie služby požiadať iba prostredníctvom písomnej žiadosti, ktorú doručia poštou, informovala obchodná riaditeľka depozitára Dagmar Kopuncová.

"Centrálny depozitár cenných papierov zabezpečuje svoje služby, avšak bez osobnej prítomnosti klientov. Toto opatrenie znamená, že prístup klientov na oddelenie obchodných služieb a do podateľne nie je možný," upozornila Kopuncová. Po sprístupnení notárskych kancelárií však podľa nej môže CDCP poskytovať plnohodnotne väčšinu svojich služieb. Úradne overený podpis je totiž spravidla nutný na akceptovanie písomných žiadostí, ktoré klienti zašlú depozitáru.

Väčšina zamestnancov CDCP pracuje pre pandémiu ochorenia COVID-19 z domu, s výnimkou tých, u ktorých je prítomnosť potrebná na zabezpečenie chodu pracoviska. Napriek tomu depozitár zabezpečuje denné prevzatie doručenej korešpondencie a žiadosti sa snaží vybavovať priebežne.

Ak majú klienti pochybnosti o tom, ktoré služby v súčasnosti CDCP poskytuje, môžu kontaktovať príslušný útvar. "Zamestnanci CDCP e-mailom alebo telefonicky na všetky dopyty zareagujú a poskytnú potrebné informácie o postupe pri realizácii konkrétnej služby. Kontaktné údaje na útvary CDCP je možné nájsť na webovej stránke spoločnosti," dodala Kopuncová.

CDCP upozornil, že neposkytuje svoje služby prostredníctvom e-mailu ale všetky požiadavky je potrebné zaslať poštou. V prípade potreby zaslania úmrtného listu majiteľa účtu však jeho doručenie prostredníctvom e-mailu postačuje. Taktiež je možné aj overenie existencie účtu majiteľa cez webovú stránku depozitára.

Depozitár aj naďalej poskytuje elektronicky bez obmedzenia služby, ktoré sa týkajú prideľovania identifikátora právnickej osoby (LEI kódu) prostredníctvom svojej webovej stránky. Pre účastníkov CDCP je v plnom rozsahu k dispozícii aj Service Desk, ktorý zabezpečuje najmä služby vyrovnania obchodov s cennými papiermi.