< sekcia Ekonomika

Centru právnej pomoci navýšili peniaze na osobné bankroty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Minister spravodlivosti Gábor Gál tvrdí, že inštitút osobného bankrotu sa osvedčil a výrazne pomohol mnohým dlžníkom dostať sa zo začarovaného kruhu dlhov a exekúcií.

Bratislava 13. novembra (TASR) – Centru právnej pomoci navýšili peniaze na osobné bankroty. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR požiadalo rezort financií o navýšenie rozpočtu na osobné bankroty, keďže prostriedky vo výške päť miliónov eur určené na tento účel pre rok 2019 boli vyčerpané už v septembri. Po rokovaní oboch ministerstiev bola žiadosť akceptovaná. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia MS SR.

K situácii podľa rezortu došlo z dôvodu, že Centrum právnej pomoci po organizačných zmenách súvisiacich najmä s realizáciou projektu financovaného z prostriedkov Európskej únie vybavilo počas roka 2019 viacej žiadostí v súvislosti s osobným bankrotom, ako bolo pôvodne plánované.

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) tvrdí, že inštitút osobného bankrotu sa osvedčil a výrazne pomohol mnohým dlžníkom dostať sa zo začarovaného kruhu dlhov a exekúcií. „Preto bolo našou prioritou získať nevyhnutné financie na zabezpečenie plynulého procesu vybavovania osobných bankrotov pre občanov v núdzi. Zároveň sme pripravili zmeny, ktoré pomôžu v rámci fungovania tohto inštitútu vyselektovať nepoctivých dlžníkov od tých, pre ktorých je skutočne osobný bankrot novým začiatkom života,“ priblížil.

Riaditeľka Centra právnej pomoci Zuzana Kubovičová spresnila, že vysoký počet podaní a riešení osobných bankrotov v predchádzajúcich mesiacoch spôsobil vyčerpanie finančných zdrojov Centra právnej pomoci na riešenie tejto agendy už v októbri, preto boli nútení pozastaviť distribúciu podaní na jednotlivé súdy. „Situáciu sme s naším zriaďovateľom, ministerstvom spravodlivosti, intenzívne riešili a pomohli nám od rezortu financií získať potrebné finančné prostriedky,“ povedala. Od konca minulého týždňa Centrum právnej pomoci už dáva podania na jednotlivé súdy plynule.

V prípade, ak prezidentka SR Zuzana Čaputová podpíše novelu Obchodného zákonníka, by malo od 1. januára 2020 dôjsť k úprave podmienok oddlženia. Doteraz bola podmienkou vyhlásenia konkurzu skutočnosť, že dlžník má exekúciu na svoj majetok. Táto podmienka sa po novom spresňuje. „Bude musieť ísť o exekúciu, ktorá trvá minimálne jeden rok. Účelom zmeny je sťažiť možnú špekuláciu nepoctivých dlžníkov, ktorí napríklad uznaním dlhu vedeli veľmi rýchlo privodiť splnenie podmienok pre osobný bankrot,“ vysvetlilo MS SR.

Právna úprava sa tiež spresňuje pri výkone oprávnení správcu. Rovnako sa zavádza, že rozhodnutie o zrušení oddlženia sa má publikovať obdobne ako rozhodnutie o oddlžení dlžníka. „Veritelia tak už nebudú odkázaní len na vyhľadávanie zrušených oddlžení v registri diskvalifikácií,“ tvrdí rezort.

Na Centrum právnej pomoci sa za január až október 2019 v súvislosti s osobným bankrotom obrátilo osobne, telefonicky alebo emailom 98.537 ľudí. Ďalej bolo podaných 14.262 žiadostí o osobný bankrot formou konkurzu a splátkového kalendára, z čoho 13.413 občanom bol priznaný nárok.