< sekcia Ekonomika

Ceny nehnuteľností určených na bývanie medziročne vzrástli o 13,1%

Ilustračná snímka. Foto: JTRE/Michaela Zimmermannová, študentka FA STU

zvýšili sa ceny nových nehnuteľností o 9,7 % a ceny existujúcich nehnuteľností o 15,5 %.

Bratislava 29. mája (TASR) - Ceny nehnuteľností určených na bývanie v 1. kvartáli tohto roka medziročne vzrástli o 13,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v piatok.

Ako špecifikoval úrad, zvýšili sa ceny nových nehnuteľností o 9,7 % a ceny existujúcich nehnuteľností o 15,5 %.

V porovnaní s cenami 4. štvrťroku 2019 sa ceny nehnuteľností určených na bývanie v 1. štvrťroku 2020 zvýšili o 4 %. Ceny nových nehnuteľností vzrástli o 3,4 % a ceny existujúcich nehnuteľností o 4,4 %.

Ceny vo vybraných trhových službách sa v 1. štvrťroku zvýšili o 1,3 %


Ceny vo vybraných trhových službách sa v 1. štvrťroku 2020 zvýšili v porovnaní s 1. štvrťrokom 2019 o 1,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Zvýšili sa ceny najmä v pozemnej doprave a doprave potrubím o 1,4 %, v poštových a kuriérskych službách o 16,6 %, v telekomunikáciách o 0,4 %, vo finančných službách okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia o 0,4 %, v službách v oblasti nehnuteľností o 0,6 %, v oblasti vedenia firiem o 0,3 %, v architektonických a inžinierskych službách o 11 % a v reklame a prieskume trhu o 16,3 %.

Znížili sa ceny najmä v skladových a vedľajších činnostiach v doprave o 1,4 %, v službách v oblasti počítačového programovania o 0,3 % a v poistení, zaistení a dôchodkovom zabezpečení o 7,2 %. Nezmenili sa ceny v právnych a účtovníckych službách.

Ceny vo vybraných trhových službách sa v 1. štvrťroku 2020 zvýšili v porovnaní so 4. štvrťrokom 2019 o 0,3 %.

Zvýšili sa ceny najmä v pozemnej doprave a doprave potrubím o 1,7 %, v telekomunikáciách o 1,2 %, v službách v oblasti počítačového programovania o 0,3 %, vo finančných službách okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia o 0,2 %, v právnych a účtovníckych službách o 0,3 % a v reklame a prieskume trhu o 17,5 %.

Znížili sa ceny najmä v poštových a kuriérskych službách o 1,3 %, v poistení, zaistení a dôchodkovom zabezpečení o 7,4 %, v službách v oblasti nehnuteľností o 0,8 %, a v oblasti vedenia firiem o 0,4 % a v architektonických a inžinierskych službách o 3,7 %. Nezmenili sa ceny v skladových a vedľajších činnostiach v doprave.

Ceny benzínu 95, LPG a nafty sa v 21. týždni zvýšili


Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 21. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 20. týždni 2020 ovplyvnili vyššie ceny 95-oktánového benzínu, skvapalneného plynu (LPG) a motorovej nafty. Klesli ceny 98-oktánového benzínu. Ceny stlačeného plynu (CNG) sa nezmenili. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

V 21. týždni 2020 v porovnaní s 20. týždňom 2020 sa zvýšili ceny 95-oktánového benzínu o 0,002 eura alebo o 0,19 % na 1,076 eura, LPG o 0,001 eura alebo 0,19 % na 0,525 eura a motorovej nafty o 0,001 eura alebo o 0,10 % na 1,011 eura. Znížili sa ceny 98-oktánového benzínu o 0,001 eura alebo o 0,08 % na 1,260 eura. Ceny CNG zostali nezmenené, zotrvali na hodnote 1,048 eura.

Sumy životného minima by sa mali od júla zvýšiť o 2,2 %


Sumy životného minima by sa mali od júla 2020 zvýšiť o 2,2 %. Informovalo o tom oddelenie komunikácie Štatistického úradu (ŠÚ) SR.

Štatistický úrad SR poskytol Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zákonom určené dva indexy, ktorých porovnaním sa rozhoduje o miere zvýšenia životného minima vždy k 1. júlu.

Podľa najnovších výpočtov ŠÚ SR životné náklady na život nízkopríjmových domácností vzrástli v apríli tohto roka medziročne o 2,2 %. Súčasne čisté príjmy na osobu vo všetkých domácnostiach na Slovensku boli v prvom štvrťroku 2020 o 5,3 % vyššie ako pred rokom.

"Podľa zákonných pravidiel sa na prepočet životného minima z oboch indexov a z nich vytvorených koeficientov použije ten, ktorý je nižší. Tento rok je to index zohľadňujúci infláciu, teda aprílovú medziročnú infláciu v 25 % domácnostiach s najnižšími príjmami v SR, čo bola hodnota 2,2 %," spresnil predseda ŠÚ SR Alexander Ballek.

Následne MPSVR SR pripraví úpravu konkrétnych súm životného minima od 1. júla 2020 a vydá potrebné opatrenie. Úprava by mala zvýšiť hodnotu životného minima približne o 4,62 eura za mesiac pre plnoletú dospelú osobu.

Zvýšenie životného minima sa dotýka takmer všetkých občanov, pretože je určujúce pre následné úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov, napríklad aj pre rodinné prídavky, náhradné výživné, rodičovský príspevok, minimálne dôchodky, dávky v hmotnej núdzi. Životné minimum má tiež vplyv na rôzne premenné v rámci daňového systému, ako napríklad daňový bonus na dieťa, výška nezdaniteľnej časti základu dane a podobne. Aktuálna suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu je v súčasnosti (do konca júna) 210,20 eura mesačne, pre zaopatrené neplnoleté dieťa či nezaopatrené dieťa 95,96 eura mesačne.

ŠÚ SR vysvetlil, že podľa predpísaných pravidiel určuje hodnotu dvoch koeficientov v prvej polovici roka. Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností je odvodený od nárastu cien/inflácie v apríli 2020 voči aprílu 2019, pričom sa zohľadňuje osobitná skupina domácností - nízkopríjmové domácnosti (25 % domácností SR s najnižšími príjmami). Pri tejto skupine sa prihliada na osobitosti štruktúry ich výdavkov, výraznejšiu váhu majú základné zložky spotrebného koša, ako napríklad základné potraviny, výdavky na bývanie a zdravotnú starostlivosť a podobne.

Podľa ŠÚ SR sa súčasne počíta aj koeficient rastu čistých peňažných príjmov súkromných domácností na osobu, ktorý určuje, o koľko narástli čisté príjmy slovenských domácností za 1. štvrťrok 2020 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2019 a určuje sa zo štatistického zisťovania v domácnostiach, z tzv. rodinných účtov. Zachytáva rast všetkých druhov príjmov a vo všetkých typoch domácností v SR.