< sekcia Ekonomika

Ceny plastových okien dosiahli na Slovensku svoje historické minimum

Pokračovania výroby plastových okien na Slovensku, ich kvalita a čo koncový zákazník naozaj dostane pri kúpe plastového okna.

Bratislava 25. septembra (OTS) - Medziročný pokles výroby plastových okien za rok 2012 o 11% a rozhodnutie Okresného súdu v Nitre z dňa 24. 6. 2013 o reštrukturalizácii firmy FENESTRA Sk, spol. s r.o. so sebou prinieslo viacero otázok ohľadom ďalšieho pokračovania výroby plastových okien na Slovensku. Najmä otázku, aká bude ich kvalita a čo koncový zákazník naozaj dostane pri kúpe plastového okna.

Súčasný stav

Porovnávanie cien plastových okien v období medzi rokom 2003 – 2013 zaznamenalo pokles o takmer 40%. Kým koncový zákazník za výmenu okien štandardnej kvality v priemernom panelákovom byte v roku 2003 zaplatil cca 72.000 SK (2.400 €), dnes je táto suma sotva 1.500 Euro a dostala sa tak na úroveň výrobných nákladov potrebných na zhotovenie plastového okna. Druhým ukazovateľom je aj fakt, že kým v spomínanom roku 2003 tvorili okná cca 6 - 8 % z celkovej ceny za novostavbu, dnes sa to pohybuje na úrovni ani nie 3 - 4 %. Teória najnižšej ceny priniesla v rokoch 2012 a 2013 i pozastavenie vývoja. Najproblematickejším prvkom trhu sú však i naďalej okná namontované firmami, ktoré najnižšiu cenu vyriešili dodaním málo kvalitných okien z dovozu a zanikli krátko po ich dodaní. Takéto okná sú častokrát technologicky zastarané a kvalitou vôbec nezodpovedajú súčasným tepelno-izolačným nárokom hoci boli montované v období rokov 2008 - 2012.

Zavádzanie normy STN 73 054 - 2
Významným určovateľom trendov do budúcnosti je druhá časť normy STN 73 054 (Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov), ktorá sa vzťahuje na projektovú dokumentáciu budov a súvisí so Zákonom o energetickej hospodárnosti budov a jeho vykonávacou vyhláškou. Norma od 1. januára 2013 požaduje pri výstavbe nových budov z hľadiska tepelnej ochrany hodnotu prestupu tepla Uw 1,4. Na nové budovy postavené po roku 2015 budú platiť odporúčané hodnoty Uw 1,0 a na nové budovy postavené po roku 2020 má platiť cieľová odporúčaná hodnoty Uw 0,6. Tieto parametre sa bez modernizácie a používania kvalitných skiel, izolácie profilového systému, vlepovania a použitia troch tesnení dosiahnu len s ťažkosťou.

Trendy do budúcnosti
Ako najkomplexnejším sa javí stratégia vývoja a neustáleho zvyšovania kvality, ktorá so sebou nutne prinesie zdražovanie. Jednotliví výrobcovia tým však budú nútení prebrať na seba aj riziko toho, že neuspejú v mnohých výberových konaniach, kde sa neustále prihliada len na najnižšiu cenu. Druhou možnosťou je udržiavanie súčasných cien, teda stagnácia vývoja a zavádzania najnovších trendov v oblasti tepelno-izolačných vlastností. Treťou možnosťou je riešenie dovozu lacných, no technologicky zastaraných okien, aby tak bola i naďalej prezentovaná taktika najnižšej ceny.