< sekcia Ekonomika

Ceny priemyselných výrobcov na Slovensku v júli medzimesačne vzrástli

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo

Rovnako o 0,4 % sa zvýšili ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh aj v medziročnom meradle.

Bratislava 28. augusta (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko v júli medzimesačne vzrástli o 0,4 %. Zvýšili sa ceny priemyselnej výroby o 0,6 %, ťažby a dobývania o 0,3 %, dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,1 %. Naopak, klesli ceny dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 0,1 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Ako špecifikovali štatistici, v priemyselnej výrobe vzrástli ceny koksu a rafinovaných ropných produktov o 10,7 %, chemikálií a chemických produktov o 4,8 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 2,5 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov o 0,9 %, textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 0,8 %, elektrických zariadení o 0,7 %, výrobkov z gumy a plastu o 0,1 %. Klesli však ceny kovov a kovových konštrukcií o 1,4 %, strojov a zariadení inde nezaradených o 0,8 %, potravín nápojov a tabaku o 0,2 %, dopravných prostriedkov, základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov, drevených a papierových výrobkov a tlače zhodne o 0,1 %.

Rovnako o 0,4 % sa zvýšili ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh aj v medziročnom meradle. Oproti júlu 2019 sa zvýšili ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,1 %, ťažby a dobývania o 2,4 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 1,3 %. Naopak, klesli ceny priemyselnej výroby o 2,5 %.

V priemyselnej výrobe medziročne klesli ceny koksu a rafinovaných ropných produktov o 29,9 %, chemikálií a chemických produktov o 5,1 %, drevených a papierových výrobkov a tlače o tri percentá, kovov a kovových konštrukcií o 2,6 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 2 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov o 1,6 %, potravín, nápojov a tabaku o 1,5 %. Vzrástli však ceny textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 4,4 %, výroby elektrických zariadení o 2,6 %, výrobkov z gumy a plastov o 2,1 %, dopravných prostriedkov o 2 %, strojov a zariadení inde nezaradených o 1,1 %, základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 0,8 %.

V priemere za obdobie od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška vzrástli ceny priemyselných výrobcov o 1,2 % vplyvom vyšších cien dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,1 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 1,1 %. Za toto obdobie však klesli ceny ťažby a dobývania o 2,2 % a priemyselnej výroby o 1 %.

Ceny priemyselných výrobcov za export v júli oproti júnu vzrástli o 0,1 %. Zvýšili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 11 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 0,7 %, ťažby a dobývania o 0,3 %. Klesli ceny priemyselnej výroby o 0,4 %.

V júli 2020 medziročne exportné ceny klesli o dve percentá. Klesli ceny dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 3,8 %, priemyselnej výroby o 2,4 %. Vzrástli ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,4 %, ťažby a dobývania o 3 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu vlaňajška ceny priemyselných výrobcov pre export klesli o 0,7 % vplyvom nižších cien dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 4,5 %, priemyselnej výroby o 0,8 %. Vzrástli ceny ťažby a dobývania o 3,5 %, dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,2 %.