< sekcia Ekonomika

Cestný most v Trenčíne pomôže doprave v meste vďaka eurofondom

Stavenisko trenčianskeho druhého cestného mostu. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Výstavba druhého cestného mosta cez Váh sa začala v marci minulého roka.

Trenčín 26. augusta (OTS) – Druhý cestný most cez rieku Váh a Biskupický kanál v Trenčíne by mal spolu s juhovýchodným obchvatom mesta vyriešiť komplikovanú dopravnú situáciu v Trenčíne. Náklady na výstavbu predstavujú 36 miliónov eur a sú spolufinancované prostredníctvom Operačného programu Doprava (OPD).

Výstavba druhého cestného mosta cez Váh sa začala v marci minulého roka. "Stavba má termín ukončenia 31. marca 2015," avizovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Zuzana Hromcová. SSC je investorom stavby. Na moste sa už doteraz realizovali podperné konštrukcie pre betonáž vrchnej stavby mosta, oporné múry na hlavnom stavebnom objekte, preložky inžinierskych sietí aj kanalizačný zberač.

Nový most na ceste I/61 bude dlhý 540 metrov, dĺžka nových ciest v rámci projektu je 2,45 kilometra a rekonštruované cesty predstavujú 313 metrov. Most stavia konzorcium ZIPP-Strabag za približne 36 miliónov eur.

Operačný program Doprava


Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty, ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.

Prioritné osi OPD: PO1 - Železničná infraštruktúra PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) PO3 - Infraštruktúra intermodálnej prepravy PO4 - Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov PO5 - Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) PO6 - Železničná verejná osobná doprava PO7 - Technická pomoc.

Investícia do Vašej budúcnosti
Projekt technickej pomoci OPD "Poskytovanie služieb informačnej kampane Operačného programu Doprava 2007-2013" je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Foto: OPD