Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. júl 2024Meniny má Kamila
< sekcia Ekonomika

CESTUJÚCI, SPOZORNITE: Výlukové práce budú na týchto tratiach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann

Výlukové práce v úseku Žarnovica – Nová Baňa – Kozárovce sa realizujú za účelom výmeny výhybkových súčiastok.

Bratislava 6. septembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:

- v úseku Žarnovica – Nová Baňa – Kozárovce v dňoch 11. – 12. septembra od 8.30 do 12.10 h.

Výlukové práce sa realizujú za účelom výmeny výhybkových súčiastok. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR. Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Žarnovica – Nová Baňa budú nahradené autobusovou dopravou.


- v úseku Nová Baňa – Hronský Beňadik v dňoch 9. – 10. septembra od 8.30 do 11.35 h.

Výlukové práce zahŕňajú opravu geometrickej polohy koľaje a práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR. Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Nová Baňa - Kozárovce budú nahradené autobusovou dopravou.


- v úseku Tisovec – Zbojská – Pohronská Polhora – Odb. Brezno-Halny 11. septembra od 9.20 h do 13.50 h.

Výluka sa realizuje z dôvodu opravy geometrickej polohy koľaje a práce budú vykonané zamestnancami ŽSR.

Cestujúci budú v úseku Brezno - Tisovec prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

- v úseku Kozelník – Hronská Dúbrava v dňoch 11. a 13. septembra od 7.20 h do 11.50 h a 12. septembra od 7.20 do 19.00 h.

Počas výluky sa vymenia mostnice na moste v km 1,616 v úseku Kozelník – Hronská Dúbrava. Práce budú realizované zamestnancami ŽSR. Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica a Zvolen os. st. budú nahradené autobusovou dopravou.


- v úseku Výh. Dlhá nad Oravou nz – Oravský Podzámok 9. septembra od 7.05 do 14.00 h.

V rámci výluky sa vykoná bežná údržba trate a jej okolia. Zahŕňa podbíjanie, úpravu štrkového lôžka koľaje a kosenie okolia trate. Práce budú vykonávané zamestnanci ŽSR.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Výh. Dlhá nad Oravou nz - Oravský Podzámok budú nahradené autobusovou dopravou.


- v úseku Oravský Podzámok – Medzibrodie nad Oravou 10. septembra od 7.20 do 13.40 h.

Výluka je zameraná na bežnú údržbu koľaje a okolia trate, ktoré zahŕňa podbíjanie, úpravu štrkového lôžka koľaje a kosenie okolia trate. Práce budú vykonávané zamestnanci ŽSR.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Oravský Podzámok – Medzibrodie nad Oravou budú nahradené autobusovou dopravou.


- v úseku Dolný Kubín – Párnica 11. septembra od 08.50 do 13.40 h.

Uvedená výluka je zameraná na bežnú údržbu koľaje a okolia trate. Zahŕňa podbíjanie, úpravu štrkového lôžka koľaje a kosenie okolia trate. Práce vykonávajú zamestnanci ŽSR.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Dolný Kubín - Párnica budú nahradené autobusovou dopravou.


- v úseku Bánovce nad Ondavou – Hrinište - v dňoch 6. až 10. septembra nepretržité výlukové práce v úseku Bánovce nad Ondavou – Hrinište.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku realizuje komplexná rekonštrukcia železničného zvršku koľaje s odstránením užitých koľajových polí a koľajového lôžka a zriadením nového koľajového lôžka s pokládkou nových koľajových polí, oprava geometrickej polohy koľaje, úprava svahu, výmena koľajníc, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, údržba trolejového vedenia a odstraňovanie porastov. Práce vykonávajú ŽSR v spolupráci s firmou Železničné stavby, a.s. Košice. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci sú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.


- v úseku Veľký Šariš – Sabinov - v dňoch 9. až 13. septembra nepretržité výlukové práce v úseku Veľký Šariš – Sabinov.

Výluka bude zrealizovaná za účelom aktivácie novovybudovaného priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ) v km 35,553 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1626.

Jestvujúce nezabezpečené priecestie bude zabezpečené svetelným priecestným zabezpečovacím zariadením 3. kategórie typu PZS BT, bez aktívnej signalizácie s úplnou väzbou na pohyb železničných vozidiel v oblasti priecestia informujúce účastníkov cestnej premávky aj rušňovodiča približujúceho sa k priecestiu. Činnosť PZZ bude ovládaná automaticky jazdou vlaku v oboch smeroch prostredníctvom počítača osí.

Počas výlukových prác bude vypnuté z činnosti PZZ v km 34,863s JIČ SP1625 – Orkucany zastávka. Na pozemnej komunikácii pred PZZ budú osadené prenosné cestné dopravné značky „IP 30a - zmena miestnej úpravy„ s textom „Pozor! Výstražné zariadenie vypnuté„ doplnené o DZ P 2 „Stoj, daj prednosť v jazde„. Vlaky oboch smerov idúce traťovým úsekom Veľký Šariš – Sabinov budú vyrozumievané o vypnutí PZZ v km 34,863 z činnosti.

Práce budú vykonávať zamestnanci firmy BETAMONT s.r.o. Zvolen a ŽSR podľa schválených a odsúhlasených technologických postupov prác.


- v úseku Spišská Nová Ves – Vydrník - v dňoch 10. a 11. septembra nepretržité výlukové práce v úseku Spišská Nová Ves – Vydrník.

Výlukové práce budú realizované za účelom výmeny klasických relé za malorozmerové na PZS 2Z v km 180,659 s JIČ SP0130. PZZ na priecestí bude počas výluky vypnuté z činnosti a priecestie bude strážené strážnikom priecestia. Vlaky oboch smerov idúce predmetným úsekom trate budú písomne vyrozumievané o vypnutí PZZ z činnosti a jeho strážení. Pre informovanie účastníkov cestnej premávky budú na pozemnej komunikácii osadené prenosné cestné dopravné značky „IP 30a - zmena miestnej úpravy„ s textom „Pozor! Výstražné zariadenie vypnuté". Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.


- v úseku Moldava nad Bodvou – Drienovec – Turňa nad Bodvou - dňa 13. septembra, v čase od 06.40 h do 12.00 h, výlukové práce v úseku Moldava nad Bodvou – Drienovec – Turňa nad Bodvou.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje súvislá výmena betónových podvalov, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu a smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.


- v úseku Nitra – Ivanka pri Nitre - dňa 9. septembra, v čase od 08.20 h do 16.30 h, výlukové práce v úseku Nitra – Ivanka pri Nitre.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava koľajového lôžka koľaje. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.


- v úseku Čachtice – Vadovce - dňa 10. a 11. septembra, v čase od 07.40 do 12.40 h, výlukové práce v úseku Čachtice – Vadovce.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje premosťovanie koľajnicových stykov. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.


- v úseku Veľký Meder – Dolný Štál - v dňoch 14. a 15. septembra, v čase od 08.50 do 14.20 h, realizovať výlukové práce v úseku Veľký Meder – Dolný Štál.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojný výrub porastu zasahujúceho do priechodného prierezu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.