Quantcast
< sekcia Ekonomika

Cezhraničné podnikanie majú podporiť jednoosobové s.r.o.

Cieľom návrhu je podporiť cezhraničné podnikanie predovšetkým malých a stredných podnikov prostredníctvom zavedenia spoločnosti s jednou osobou s celoeurópskym označením Societas Unius Personae (SUP).

Bratislava 5. júna (TASR) - V Európskej únii (EÚ) pôsobí približne 21 miliónov malých a stredných podnikov, z ktorých 12 miliónov sú spoločnosti s obmedzeným ručením spoločníkov a asi polovicu z nich tvoria s.r.o. len s jednou osobou. Vyplýva to z dopadovej štúdie k návrhu smernice o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jedným spoločníkom. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR k nemu do medzirezortného pripomienkového konania predložilo predbežné stanovisko Slovenska.

Cieľom návrhu je podporiť cezhraničné podnikanie predovšetkým malých a stredných podnikov prostredníctvom zavedenia spoločnosti s jednou osobou s celoeurópskym označením Societas Unius Personae (SUP), ktorá bude mať rovnaké pravidlá založenia a vzniku, udržiavania základného imania, ako aj registrácie vo všetkých členských štátoch EÚ.

"Rozdielnosti v právnej úprave a nedôvera zákazníkov a obchodných partnerov k zahraničným spoločnostiam sú stále prítomné a bránia rozvoju vnútorného trhu. Spoločnosti tak často pri svojom cezhraničnom podnikaní volia ako prostriedok zakladanie dcérskych spoločností. Výhody, ktoré z takéhoto usádzania sa spoločností vyplývajú – zachovanie mena a reputácie spoločnosti, využitie domácej formy obchodnej spoločnosti, ktorej ľudia dôverujú – sú stále hatené rozdielnymi administratívnymi a právnymi požiadavkami prítomnými pri zakladaní spoločností, spojenými so zvýšenými nákladmi týchto spoločností," uvádza sa v návrhu smernice.

Okrem zvýšenia dôveryhodnosti použitím jednotnej skratky danej formy spoločnosti, smernica má za cieľ znížiť náklady súvisiace so založením spoločnosti v jednotlivých členských štátoch, a to zjednotením pravidiel jej registrácie.

"Ide predovšetkým o predstavenie SUP ako spoločnosti s jednou osobou a s ručením obmedzeným, ktorá bude zavedená do právnych poriadkov členských štátov, pričom je len na nich, či si túto právnu formu ponechajú ako jedinú úpravu jednoosobovej spoločnosti, v ktorej spoločníci ručia len do výšky základného imania, alebo bude SUP využívaná popri národnej spoločnosti s ručením obmedzeným," priblížila hovorkyňa MS SR Alexandra Donevová.

Spoločnosti by sa mali zakladať prostredníctvom jednotného formulára zakladateľskej listiny, zjednotiť sa má aj právna forma, registrácia SUP sa má celá vykonávať elektronicky, zjednotí sa základné imanie a vnútorná organizácia spoločnosti.

"Slovenská republika podporuje zlepšovanie podnikateľského prostredia, rovnako ako aj cezhraničné aktivity podnikateľov. Je dôležité, aby spoločnosti mohli plne využívať všetky výhody, ktoré im vnútorný trh ponúka a aby bariéry, ktoré im v tom bránia, boli odstraňované," uviedol rezort spravodlivosti v predbežnom stanovisku.