< sekcia Ekonomika

Čiastkové výsledky tradičných internetových ankiet 2019

Foto: NEF Hospodársky klub

Čiastkové výsledky tradičných internetových ankiet 2019 na www.hospodarskyklub.sk.

Bratislava 15. júla (OTS) - Politickí lídri bez spontánnej podpory

Tradičné internetové ankety združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub boli vyhlásené. Po splnení podmienok sa hlasovanie začalo 25. februára 2019 s podporou partnerov Swiss Aqua Technologies, Prvá stavebná sporiteľňa a Centra intervenčnej neuroradiológie a endovaskulárnej liečby /CINRE/. Nominácie sa skončia 20. novembra a hlasovanie v posledný deň roka 2019. Vyhlásenie výsledkov týchto ankiet bude v druhej dekáde marca 2020.

Zlatý biatec, výročná cena založená v roku 1993
Doteraz bolo udelených na základe tajného hlasovania členov združenia a osobností hospodárstva a spoločnosti 265 Zlatých biatcov, z toho 67 zahraničným osobnostiam, resp. organizáciám.

K 15. júlu 2019 je nominovaných 10 osobností, z toho tri zo zahraničia.
Zo SR je na 1. mieste MUDr. I. Vulev, PhD, CEO, CINRE, s.r.o., 289 hlasov, a zo zahraničia G. Geyer, predseda Dozornej rady Vienna Insurance Group a predseda predstavenstva Wiener Städtische Verein, Rakúsko.
Celkove hlasovalo 1360 návštevníkov www.hospodarskyklub.sk.
O troch laureátoch zo SR a jednom zo zahraničia však rozhodne neverejné hlasovanie členov združenia a ďaľších osobností hospodárstva a slovenskej spoločnosti.

XVII. ročník World Politician
Nominovaných je len 6 osobností. Dostali 1033 hlasov. Na prvej pozícii je viacnásobný víťaz tejto ankety ruský prezident V. V. Putin s 290 hlasmi.

XIX. ročník BEST BANK
Nominovaných je len 5 bánk. Dostali spolu 382 hlasov. Na 1. mieste je Prvá stavebná sporiteľňa so 179 hlasmi. PSS zvíťazila v ostatných troch ročníkov ankety.

5. ročník ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Nominovaných je 24 osobností. Získali spolu 1588 hlasov. Na 1. mieste je predseda SOPK P. Mihók s 322 hlasmi, t.j. 20% všetkých hlasov.
Ďaľšie poradie : 2. Š. Harabín, 3. prof. RNDr. J. Masarik, DrSc., 4. A. Danko, predseda NR SR, 5. P. Pellegrini, predseda vlády SR, 6. P. Kresák, poslanec NR SR za MOST HÍD, 7. Z. Čaputová, zvolená prezidentka SR, 8. J. Banáš, bývalý diplomat, politik a spisovateľ, 9. M. Kovačič, moderátor TV a 10. J. Kiššová, poslankyňa NR SR za SaS.

Piata edícia „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2019
Nominovaných 7 osobností, ktorí získali spolu 762 hlasov. Na prvej pozícii je francúzsky ekonóm prof. T. Piketty.
Toto hlasovanie je podporným pre rozhodovanie sa členov Medzinárodného mierového výboru. MMV bude hlasovať o laureátovi vo výročný deň hirošimskej tragédie 6. augusta.

Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, združenie
Založené v roku 1993

www.hospodarskyklub.skUPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby, zverejňujeme ich v plnom znení, a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.