Quantcast
< sekcia Ekonomika

Členské štáty EÚ schválili zákon o primeraných minimálnych mzdách

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Smernica však nepredpisuje konkrétnu úroveň minimálnej mzdy, ktorú musia členské štáty dosiahnuť.

Brusel 4. októbra (TASR) - Členské krajiny EÚ (Rada EÚ) odobrili v utorok smernicu, ktorá presadzuje primeranosť zákonom stanovených minimálnych miezd, a jej cieľom je dosiahnuť dôstojné pracovné a životné podmienky zamestnancov v Únii. Dohodu na smernici v mene českého predsedníctva v Rade EÚ potvrdil podpredseda českej vlády a minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka.

Utorňajšej dohode predchádzalo osem kôl rokovaní medzi vyjednávačmi Rady EÚ a Európskeho parlamentu. Vyjednávači sa v júni dohodli na spoločnej pozícii k smernici, ktorú Európska komisia predložila v októbri 2020.

"V dobe, keď ľudia musia šetriť pre energetickú krízu, je tento zákon posolstvom nádeje. Minimálne mzdy a kolektívne stanovovanie miezd sú silné nástroje, ktoré možno použiť na zabezpečenie toho, aby všetci pracovníci dostávali platy, ktoré umožňujú slušnú životnú úroveň," uviedol Jurečka v správe pre médiá.

Smernica stanovuje postupy na primeranosť zákonom stanovenej minimálnej mzdy, podporuje kolektívne vyjednávanie o stanovovaní miezd a zlepšuje účinný prístup k ochrane minimálnej mzdy pre tých pracovníkov, ktorí majú podľa vnútroštátneho práva nárok na minimálnu mzdu.

Od členských štátov so zákonnými minimálnymi mzdami sa požaduje, aby zaviedli procedurálny rámec na stanovenie a aktualizáciu týchto minimálnych miezd podľa súboru jasných kritérií. Aktualizácia zákonnej minimálnej mzdy sa bude vykonávať najmenej každé dva roky (každé štyri roky v krajinách, ktoré používajú mechanizmus automatickej indexácie).

Smernica však nepredpisuje konkrétnu úroveň minimálnej mzdy, ktorú musia členské štáty dosiahnuť.

Podpora kolektívneho vyjednávania o stanovovaní miezd znamená, že cieľom smernice je zvýšiť počet pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje kolektívne vyjednávanie o stanovovaní miezd. Na dosiahnutie tohto cieľa by členské krajiny mali podporovať schopnosť sociálnych partnerov zapojiť sa do kolektívneho vyjednávania.

Ak je miera pokrytia kolektívnym vyjednávaním napríklad pod hranicou 80 %, členské štáty by mali vypracovať akčný plán na podporu kolektívneho vyjednávania. Akčný plán by mal stanoviť jasný časový plán a konkrétne opatrenia na postupné zvyšovanie miery pokrytia kolektívnym vyjednávaním.

Text smernice zároveň stanovuje, že členské štáty prijmú opatrenia na zlepšenie efektívneho prístupu pracovníkov k zákonnej ochrane minimálnej mzdy. Opatrenia na tento účel zahŕňajú kontroly zo strany inšpektorátov práce, ľahko dostupné informácie o ochrane minimálnej mzdy a rozvoj schopnosti orgánov presadzovania práva konať proti zamestnávateľom, ktorí nedodržiavajú pravidlá.

Smernica nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty následne budú mať dva roky na to, aby ju zaviedli do svojho vnútroštátneho práva.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)