Quantcast
< sekcia Ekonomika

Colný úrad Prešov odviedol vlani do rozpočtu viac ako 134 miliónov eur

Na archívnej snímke zo 5. decembra 2018 sú banovky v hodnote 10, 20 a 50 eur. Foto: TASR/DPA

Colný úrad vlani v súvislosti s porušovaním práv duševného vlastníctva a zákonov o spotrebných daniach zaistil a zabezpečil tovar v celkovej hodnote viac ako 2,2 milióna eur.

Prešov 14. januára (TASR) - Colný úrad Prešov odviedol na cle, DPH a spotrebných daniach za minulý rok do štátneho rozpočtu SR viac ako 134 miliónov eur. V porovnaní s minulým rokom ide o nárast vo výbere finančných prostriedkov o takmer 2,9 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu Prešov Katarína Bebčáková.

Najväčší podiel z odvedenej sumy tvorila podľa jej slov daň z pridanej hodnoty vo výške viac ako 84 miliónov eur. Druhým najväčším odvodom boli spotrebné dane vo výške 49,4 milióna eur. Posledným bolo clo vo výške 2,8 milióna eur, z čoho 75 až 80 percent tvorí podiel do rozpočtu Európskej únie a 20 až 25 percent podiel vo výške viac ako 0,8 milióna eur, ktorý je príjmom slovenského štátneho rozpočtu.

"Najvyššou sumou na odvode spotrebných daní sa podieľala spotrebná daň z liehu, ktorá predstavuje sumu viac ako 26,6 milióna eur. Za ňou nasleduje spotrebná daň z piva v sume 22,2 milióna eur. Odvod na spotrebnej dani z piva zaznamenal v roku 2021 nárast, čo súvisí s nárastom vyskladnenia a prepustenia tejto komodity do daňového voľného obehu na území Slovenska, ako aj s nárastom vyskladnenia komodity mimo územia Európskej únie. Finančná správa tak prostredníctvom Colného úradu Prešov odviedla do štátneho rozpočtu SR túto daň vo výške 22,2 milióna eur," povedala Bebčáková.

Colný úrad vlani v súvislosti s porušovaním práv duševného vlastníctva a zákonov o spotrebných daniach zaistil a zabezpečil tovar v celkovej hodnote viac ako 2,2 milióna eur.

V rámci kontrolnej mobilnej činnosti príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov vykonali 2003 kontrol, pri ktorých skontrolovali 10.341 motorových vozidiel. Použitím špeciálnej detekčnej a röntgenovej techniky na meranie rádioaktívnych a jadrových materiálov príslušníci skontrolovali 1386 motorových vozidiel a vykonali 21 kontrol tovaru podliehajúceho preprave podľa Dohovoru ADR.

"V rámci správy spotrebných daní príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov v roku 2021 vykonali 322 daňových kontrol a 1244 miestnych zisťovaní. Pri kontrolách v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice colný úrad vykonal 144 miestnych zisťovaní, vydal 77 rozhodnutí na mieste a uložil pokuty v celkovej hodnote 15.600 eur," dodala Bebčáková.