Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. február 2024
< sekcia Ekonomika

Daň z príjmov právnických osôb klesne na 21 %

Ilustračné foto Foto: TASR

Novelu dnes definitívne schválil parlament.

Bratislava 23. novembra (TASR) - Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb z 22 % na 21 %, či zrušenie zdravotných odvodov z dividend a nahradenie daňou vo výške 7 %. Toto sú zmeny, ktoré prinesie novela zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú dnes definitívne schválil parlament.

Firmy budú od budúceho roka platiť nižšie dane. "Cieľom úpravy je zlepšenie podnikateľského prostredia a zvýšenie motivácie platenia dane," zdôvodnilo ministerstvo.

Okrem zníženia sadzby dane bude upravené aj zdanenie dividend, pričom platenie zdravotných odvodov z nich bude zrušené. Po dohode so zamestnávateľmi rezort financií navrhol, aby odvod z dividend bol vo výške 7 %. Pôvodne pritom MF SR navrhovalo, aby dividendy plynúce fyzickým osobám bez ohľadu na to, z akého zdroja sú, podliehali dani vo výške 15 %. Zamestnávatelia presadzovali sadzbu 5 %.

Odbúra sa aj retroaktivita pri zdaňovaní dividend, ktorú zamestnávatelia kritizovali. "Bola odstránená retroaktivita pri zdaňovaní podielov na zisku vyplácaných z výsledkov hospodárenia vykázaných do konca roka 2016, vymedzená daňová podpora poskytnutia materiálnej humanitárnej pomoci do zahraničia, zavedené sankcie pre držiteľa motorového vozidla určeného na predvádzacie alebo skúšobné účely, ak si do jedného roka od zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel nesplní povinnosti zo zákona o správnych poplatkoch," uviedol rezort financií.

Novelou zákona sa zvýši aj limit na paušálne výdavky pre živnostníkov. Po novom si budú môcť živnostníci uplatniť 60 %, teda maximálne 20.000 eur ročne.

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh koaličných poslancov SNS. Do zákona sa tak dostalo ustanovenie, že od 1. januára 2018 budú zrušené daňové licencie. Taktiež sa právnou normou zadefinuje aj kontrolovaná transakcia pri prenájme nehnuteľnosti, ak ide napríklad o prenájom medzi súrodencami alebo rodičmi a ich deťmi. "Na takýto prenájom sa nebudú vzťahovať pravidlá transferového oceňovania, ani povinnosť vedenia dokumentácie transferového oceňovania k transakciám," uvádza sa v spoločnej správe, ktorú poslanci schválili.

Právnou normou sa posilní aj právna istota v oblasti transferového oceňovania. Novelou zákona sa zadefinuje pojem kontrolovaná transakcia, spresní sa tiež primárna úprava základu dane.

Sprísnia sa aj sankcie, a to vtedy, ak sa daňovník dopustí konania, ktoré nemá ekonomické opodstatnenie a ktorého výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti. Naopak, zmierniť sa majú sankcie pre daňovníkov, ktorí pokuty uhrádzajú včas. Ako zdôvodnil rezort financií, opatrenia, ktoré obsahuje novela zákona, sú zamerané na boj s daňovými únikmi. "Ide o opatrenie zamerané na boj proti daňovým únikom a schránkovým spoločnostiam. Medzi nezmluvné štáty patria krajiny, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, alebo tieto krajiny nie sú signatármi multilaterálnej dohody upravujúcej medzinárodnú výmenu informácií na daňové účely," ozrejmilo MF SR.