Quantcast
< sekcia Ekonomika

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Medzi najčastejšie chyby, ktorých sa daňovníci dopúšťajú, sú podľa magistrátu chýbajúci podpis daňovníka, nevyplnené priľahlé pozemky i nesprávne zaradenie nehnuteľnosti pri právnických osobách.

Bratislava 11. januára (TASR) - Všetci obyvatelia Bratislavy, ktorí minulý rok kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť musia do konca januára podať daňové priznanie. Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť, či nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. TASR o tom informovali z bratislavského magistrátu.

Podanie daňového priznania sa týka nových nehnuteľností, zmeny vlastníckych vzťahov ku pôvodnej nehnuteľnosti, alebo v prípade dedičstva – rozdelenia na nových spoluvlastníkov.

"V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve. V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich," informuje hlavné mesto.
Ilustračné foto.
Foto: TASR/František Iván

Daňovník si nemusí v priznaní k dani z nehnuteľnosti sám vypočítavať daň z nehnuteľnosti. Musí však uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a hlavne výmeru nehnuteľnosti. "Výpočet výšky dane sa odvíja od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľnosti či v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť," spresnila samospráva.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať poštou i elektronicky. Medzi najčastejšie chyby, ktorých sa daňovníci dopúšťajú, sú podľa magistrátu chýbajúci podpis daňovníka, nevyplnené priľahlé pozemky i nesprávne zaradenie nehnuteľnosti pri právnických osobách.

Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od päť do 3000 eur podľa závažnosti priestupku. Mesto upozorňuje, že do predmetu zdanenia patria okrem bytových, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad objekty podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc.

Rozhodnutia o vyrubenej dani z nehnuteľnosti posiela mesto občanom v priebehu mája a júna. Daň je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Sadzby dane v roku 2022 sa nemenili.

Viac informácií získa verejnosť na webovej stránke mesta Bratislava.