< sekcia Ekonomika

Daňovník má číslo účtu, na ktoré má daň zaplatiť

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

Ak daňovník svoje OÚD zabudol či stratil, môže si ho overiť na http://oud.drsr.sk/.

Bratislava 28. marca (TASR) – Daň z príjmov treba do pondelka 31. marca zaplatiť. Týka sa to tých daňovníkov a firiem, ktorí podávajú priznania a neoznámili predĺženie lehoty.

"Daň je možné platiť prevodom na účet alebo poštovou poukážkou. Platí sa na účet štátnej pokladnice, pričom každý daňovník má číslo účtu, na ktoré má daň zaplatiť, individuálne pridelené," upozorňuje hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková. "Ide o osobný účet daňovníka (OÚD), ktorý pridelil občanom aj firmám daňový úrad."

Ak daňovník svoje OÚD zabudol či stratil, môže si ho overiť na http://oud.drsr.sk/. "Ak mu daňový úrad OÚD nepridelil, do 31. marca daňové priznanie len podá," upozorňuje ďalej hovorkyňa. "Následne mu správca dane osobný účet daňovníka oznámi poštou a do 8 dní je občan či firma povinná daň zaplatiť."

Pri bankovom prevode je pre finančnú správu dôležitý dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu občana či firmy.

"Tento dátum odpísania sumy z účtu musí byť najneskôr 31. 3. 2014," spresňuje Macíková. Pokiaľ má niekto určený limit, môže zaplatiť daň aj po častiach. "Nič tomu nebráni, len sa to musí udiať do lehoty na podanie daňového priznania. Pri všetkých čiastkových platbách treba použiť rovnaké číslo účtu a variabilný symbol," upozorňuje hovorkyňa. Nakoľko banky a iné finančné inštitúcie majú časy zúčtovania platieb rôzne, odporúča daňovníkom, aby sa informovali vo svojej banke o týchto lehotách.

Preplatok na dani z príjmov bude finančná správa vracať najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku. Lehota 40 dní sa začne počítať po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Za zdaňovacie obdobie 2013 je termín na podanie daňového priznania do 31. 3. 2014 a preplatok bude vrátený do 9. 5. 2014.