< sekcia Ekonomika

Daňových poradcov v decembri čakajú skúšky

Na ilustračnej snímke Daňový úrad v Trenčíne. Foto: TASR

Skúška daňových poradcov overuje, či má žiadateľ potrebné odborné znalosti a spôsobilosť vykonávať činnosť daňového poradcu.

Bratislava 23. októbra (TASR) – V decembri tohto roka čakajú daňových poradcov skúšky. Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) upozorňuje, že prihlásiť sa na ňu je potrené najneskôr do konca októbra tohto roka. Daňový poradca je pritom jediný, ktorý môže poskytovať legálne daňové poradenstvo.

Skúšky budú pozostávať z ústnej a písomnej časti. Skúška daňových poradcov overuje, či má žiadateľ potrebné odborné znalosti a spôsobilosť vykonávať činnosť daňového poradcu. Na odbornej skúške sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (právnického alebo ekonomického zamerania), má prax päť rokov v odbore (absolvovaná aj pred alebo počas štúdia), alebo tri roky ako asistent daňového poradcu. Okrem toho musí byť bezúhonný a mať právnu spôsobilosť. "Daňový poradca je jediný, kto môže poskytovať legálne daňové poradenstvo. Jedným z dôvodov, prečo toto oprávnenie bolo zverené daňovému poradcovi, je aj to, že musí mať dostatočné odborné znalosti. Absolvovanie skúšok daňového poradcu je základným predpokladom na plnohodnotné a odborné vykonávanie profesie," vysvetlila Adriana Horváthová z SKDP. Komora úspešným uchádzačom udelí osvedčenie.

Záujemcovia o skúšku si musia podať prihlášku a zaplatiť poplatok za ňu. Daňový poradca musí byť povinne členom SKDP. Počas celej kariéry sa musí povinne vzdelávať a sledovať zmeny zákonov, či výsledky súdnych sporov. Je odborníkom v oblasti daní. Za svoje poradenstvo ručí a je povinne poistený pre prípad, ak by spôsobil škodu svojmu klientovi. Musí dodržiavať mlčanlivosť. Môže klienta zastupovať pred orgánmi daňovej správy, najmä pri daňových kontrolách. Pomáha vytvárať a zlepšovať daňovú legislatívu prostredníctvom návrhov v medzirezortnom pripomienkovom konaní.