< sekcia Ekonomika

SZČO musia splniť podmienky na vyplatenie PN alebo OČR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

V súčasnej mimoriadnej situácii sú upravené len niektoré postupy, ktoré uľahčujú verejnosti podanie žiadosti o dávky.

Bratislava 25. marca (TASR) - Mnohí živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) v týchto dňoch zasielajú pobočkám formuláre so žiadosťami o dávku ošetrovné či nemocenské. Využívajú na to zjednodušené postupy z webovej stránky poisťovne. "Nárok na dávky im nevzniká automaticky, musia podobne ako zamestnanci či dobrovoľne poistení spĺňať aj ostatné zákonné podmienky na ich priznanie," upozorňuje hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Peter Višváder.

To znamená, že musia byť v čase nároku na dávku v SP nemocensky poistení, nemať dlh na poistnom vyšší ako 5 eur a ošetrujúci lekár im musí nárok na dávku potvrdiť na predpísanom tlačive.

Podrobnosti o všeobecných podmienkach na priznanie dávok sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti ošetrovné a nemocenské a platia aj v súčasnej mimoriadnej situácii z dôvodu pandémie nového koronavírusu. Poisťovňa ich preto musí pri rozhodovaní preskúmať. Ak si napríklad SZČO neplatí riadne poistné na nemocenské poistenie, nárok na dávku nemôže poisťovňa priznať.

Čo sa týka platieb poistného, pre SZČO to znamená, že ak si chce uplatniť v mesiaci marec 2020 nárok na nemocenské alebo ošetrovné, musí mať poistné za február (vrátane dlžných čiastok z uplynulého obdobia) uhradené najneskôr do 31. 3. 2020.

V súčasnej mimoriadnej situácii sú upravené len niektoré postupy, ktoré uľahčujú verejnosti podanie žiadosti o dávky. Sociálna poisťovňa odporúča pobočke žiadosti zasielať bezkontaktným spôsobom (e-mailom, telefonicky i poštou, alebo osobne vhodením do schránky v budove pobočky).