< sekcia Ekonomika

Dávku v nezamestnanosti si uplatňujte v krajine posledného zamestnania

Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Pre poistenca je výhodnejšie požiadať o dávku v nezamestnanosti v krajine posledného zamestnania. Takáto žiadosť je aj technicky jednoduchšia.

Bratislava 16. apríla (TASR) - Pri práci v inom členskom štáte EÚ, EHP alebo vo Švajčiarsku platí, že prípadný nárok na dávku v nezamestnanosti a jej výplatu si treba prioritne uplatniť v tomto štáte. Tento nárok však môže posúdiť aj domovský štát poistenca, ale iba vtedy, ak preukáže, že si v tomto domovskom štáte počas pobytu a práce v zahraničí udržal tzv. centrum záujmov.

Vo všeobecnosti však možno povedať, že je pre poistenca výhodnejšie požiadať o dávku v nezamestnanosti v krajine posledného zamestnania. Takáto žiadosť je aj technicky jednoduchšia, pretože kým Sociálna poisťovňa pri posudzovaní nároku na dávku v nezamestnanosti po návrate z iného členského štátu skúma aj centrum záujmov, nielen dĺžku poistenia v nezamestnanosti, štát posledného zamestnania centrum záujmov skúmať nemusí. Posudzuje len splnenie podmienok na nárok na dávku v nezamestnanosti podľa svojich vnútroštátnych predpisov.

"Ak si občan SR po strate zamestnania v inom členskom štáte uplatní nárok na dávku v nezamestnanosti na Slovensku, Sociálna poisťovňa podľa prísne definovaných kritérií preskúma zachovanie jeho centra záujmov na Slovensku počas výkonu zamestnania v štáte posledného zamestnania. Vyhodnocuje sa predovšetkým dĺžka pobytu a prítomnosť na území domovského štátu počas práce v zahraničí, ako často sa domov poistenec vracal, aké tu má väzby (majetok, rodinné väzby, bytová situácia a jej stabilita," radí hovorca poisťovne Peter Višváder.

Centrum záujmov si nemožno v domovskom štáte uplatniť, ak napríklad niekto príde navštíviť rodinu dvakrát do roka a inak sa celé obdobie zdržuje v zahraničí. Vo všeobecnosti centrum záujmov znamená udržanie úzkej väzby so štátom bydliska. Každý prípad určovania centra záujmov sa posudzuje individuálne a na základe predložených dokumentov.