< sekcia Ekonomika

DHL Express (Slovakia) informuje o úprave cien na rok 2020

Foto: DHL Express

Priemerný nárast cien bol stanovený na 4,9%, s účinnosťou od 1. januára 2020.

Bratislava 23. septembra (OTS) - DHL Express, popredný dodávateľ medzinárodných expresných služieb informuje o ročnom všeobecnom zvýšení cien, ktoré vchádza do platnosti 1. januára 2020. V Slovenskej republike dôjde k priemernému zvýšeniu cien v porovnaní s rokom 2019 o 4,9% pre medzinárodné expresné zásielky.

Naším cieľom v spoločnosti DHL Express je podporovať našich zákazníkov pri dosahovaní ich obchodných cieľov prispôsobovaním našich služieb potrebám ich podnikania. Nevyhnutným predpokladom pre splnenie týchto potrieb je investovanie do našej medzinárodnej siete“, uviedla Daniela Mišurová, Managing Director, DHL Express Slovakia. „Ročná úprava ceny nám umožňuje investovať do našej infraštruktúry, čo nám umožňuje využívať inovatívne technológie a individuálne doručovateľské procesy, aby sme zabezpečili vo svojej triede najlepšie zákaznícke riešenia. Rastúce objemy na trhu e-commerce obchodu zvýšili dopyt po kvalitných logistických službách, pričom DHL Express reagovala komplexne v podobe investícií do nových lietadiel, vývoja svojich globálnych centrálnych stredísk a do triediacej siete. Výsledok viedol k rozvoju špičkovej technológie triedenia vybavenej viacerými spracovateľskými kapacitami. Tento rozvoj a pokroky, ktoré prídu, pomôžu nám, našim zákazníkom a partnerom, prispieť významnou časťou k zlepšeniu našej ekologickej stopy.

Ceny sa každoročne upravujú spoločnosťou DHL Express, berúc do úvahy infláciu a dynamiku meny, napríklad administratívne náklady spojené s regulačnými a bezpečnostnými opatreniami. Tieto opatrenia sú pravidelne aktualizované vnútroštátnými a medzinárodnými orgánmi vo všetkých viac ako 220 krajinách a teritóriách, ktorým DHL Express slúži. V závislosti od miestnych podmienok krajiny sa úpravy cien líšia a budú sa vzťahovať na všetkých zákazníkov, ak to zmluvy umožňujú.

Pre viac informácií, navštívte web stránku www.dhl.sk.