< sekcia Ekonomika

Diaľničná známka na 365 dní má zvýšiť spravodlivosť spoplatnenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nový typ diaľničnej známky bude platiť 365 dní vrátane dňa, ktorý určí užívateľ vymedzených úsekov ciest pri zakúpení tohto typu známky ako začiatok jej platnosti.

Bratislava 14. januára (TASR) – Od 1. februára tohto roka rozširuje SkyToll ponuku typov elektronických diaľničných známok. K doteraz existujúcim typom úhrad za využívanie vymedzených úsekov ciest s platnosťou 10 a 30 dní alebo s platnosťou od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka pribudne aj možnosť úhrady diaľničných známok s 365-dňovou platnosťou. Informoval o tom manažér pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej spoločnosti Anton Bódis s tým, že nový typ diaľničnej známky zvýši spravodlivosť spoplatnenia pre osobné automobily.

"Slovensko je jednou z mála krajín na svete, kde budú mať vodiči možnosť využívať elektronickú diaľničnú známku s 365-dňovou platnosťou. Vodiči a majitelia vozidiel, ktorí nekupujú ročnú diaľničnú známku hneď na začiatku roku, tým získajú spravodlivú možnosť využívať spoplatnenú cestnú sieť plných 12 mesiacov, za ktoré zaplatia," poznamenal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SkyToll Matej Okáli.

Diaľničná známka na 365 dní sa zaviedla novelou zákona o cestnej premávke z 28. októbra 2019. Nový typ diaľničnej známky bude platiť 365 dní vrátane dňa, ktorý určí užívateľ vymedzených úsekov ciest pri zakúpení tohto typu známky ako začiatok jej platnosti. Rovnako ako pri už existujúcich typoch diaľničných známok, bude aj 365-dňová diaľničná známka existovať pre vozidlá aj prípojné vozidlá.

Najskorší dátum začiatku platnosti 365-dňovej diaľničnej známky, ktorý bude možné pri úhrade nastaviť, je zákonom stanovený na 1. február 2020. Cena tejto diaľničnej známky uhradenej počas roku 2020 by mala byť rovnaká ako cena diaľničnej známky s ročnou platnosťou, teda 50 eur vrátane DPH.

Bódis priblížil, že aj pri 365-dňovej diaľničnej známke bude možnosť jej úhrady prostredníctvom zákazníckej zóny internetového portálu eznamka.sk, cez mobilnú aplikáciu eznamka, cez samoobslužné zariadenie, respektíve miesto, alebo na niektorom z obchodných miest.

"Ak zákazník pri úhrade diaľničnej známky do systému zadá číslo mobilného telefónu, prípadne aj emailovú adresu, dostane najneskôr tri dni pred koncom platnosti diaľničnej známky notifikáciu upozorňujúcu na túto skutočnosť. Rovnaká možnosť bude existovať aj pri známke platnej 365 dní," doplnil Okáli.

Zároveň sa mení spôsob zadávania evidenčného čísla vozidla (EČV) pri úhrade diaľničnej známky na jedno vozidlo. Zatiaľ čo doteraz stačilo zadať EČV iba raz, po novom bude nutné vykonať jeho zadanie dvakrát. "Táto zmena vychádza najmä z požiadaviek vodičov, aby v prípade svojho omylu pri zadávaní EČV nemuseli úhradu diaľničnej známky korigovať formou reklamácie," ozrejmil Bódis. Zadanie EČV dvakrát nebude potrebné pri hromadných úhradách, teda pri platbe elektronickej diaľničnej známky pre viac ako jedno vozidlo.