Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. október 2023Meniny má Levoslav
< sekcia Ekonomika

Distributéri elektriny vraj porušujú zákon, ZSE s tým nesúhlasí

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta

Distribučné spoločnosti v SR porušujú v súvislosti s podporou elektriny z obnoviteľných zdrojov (OZE) zákon.

Bratislava 22. decembra (TASR) - Distribučné spoločnosti v SR porušujú v súvislosti s podporou elektriny z obnoviteľných zdrojov (OZE) zákon. Uviedla to dnes v Bratislave riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI) Veronika Galeková pred odovzdaním protestného stanoviska asociácie v ZSE v Bratislave. Zástupcovia SAPI dnes podľa nej rovnako postupovali aj v sídlach distribučných spoločností SSE v Žiline a VSE v Košiciach.

"Distribučné spoločnosti absolútne porušujú zákon, alebo nevedia čítať, alebo na Slovensku jednoducho prestala platiť taká zrejmá vec, že deň je deň a noc je noc," vyhlásila. Veľkej časti výrobcov energie z OZE podľa nej hrozí, že prídu o podporu vo forme štátom garantovanej ceny za elektrinu. Distribučné spoločnosti ich chcú vraj takto trestať za údajné nesplnenie si povinnosti oznámiť plán výroby elektriny na nasledujúci rok do 15. augusta tohto roku.

Z administratívnej formality, ktorú v minulosti nikto nevyžadoval, sa stal podľa SAPI nástroj, ktorým výrobcom energie možno siahnuť priamo na existenciu, keďže nebudú schopní platiť svoje bankové záväzky za výstavbu zdrojov. "To napríklad pre bioplynové stanice malých poľnohospodárskych družstiev so sľúbenou podporou na 15 rokov bude mať za následok nezamestnanosť," doplnila Galeková. O účelovosti sankcií podľa nej svedčí fakt, že si distribučné spoločnosti svojvoľne určovali, čo považujú za splnenú povinnosť a čo nie. Neuznávali tak napríklad tlačivo, ktoré bolo odoslané 13. augusta, teda dva dni pred termínom.

Západoslovenská distribučná v reakcii konštatovala, že si len preverila, či si výrobcovia elektriny s právom na podporu splnili všetky zákonné povinnosti. Okrem iných mali aj povinnosť oznámiť uplatnenie podpory podľa ustanovení zákona o podpore OZE a vysokoúčinnej kombinovanej výrobe elektriny a tepla najneskôr do 15. augusta 2014 nielen prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ale aj Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Zároveň mali povinnosť vrátenia doplatku, ktorý im bol vyplatený v rozpore s podmienkami ustanovenými zákonom do 15. apríla 2014.

"Komunikovali sme preto v tejto veci aj s ÚRSO a v súčasnosti informujeme dotknutých výrobcov. Všetky podklady nevyhnutné pre výpočet tarify za prevádzkovanie systému, v ktorej je reflektovaná aj podpora OZE a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla na rok 2015, vrátane výrobcov s právom na podporu, ktorí majú nárok na podporu na rok 2015 a ktorí stratili nárok na podporu na rok 2015, sme predložili na ÚRSO. Vydanie rozhodnutia o určení tarify za prevádzkovanie systému na rok 2015 je v kompetencii ÚRSO," doplnila hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová.

Východoslovenská distribučná musí podľa jej hovorkyne Andrey Danihelovej postupovať v zmysle platnej legislatívy. Výrobcovia, ktorí si nesplnili povinnosť, strácajú právo na povinný výkup a na doplatok. Tieto povinnosti nie sú nové a výrobcovia mali povinnosť ich dodržiavať aj v minulosti. Zákon zároveň ukladá sankcie za nesplnenie tejto zákonnej administratívnej povinnosti, a to vo forme straty podpory na nasledujúci rok. Tieto legislatívno-administratívne povinnosti výrobcov sú nevyhnutným predpokladom pre správne nastavenie a následné fungovanie systému podpory a výpočet regulovaných položiek.

"Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS) nemá povinnosť o zmenách ustanovení tohto zákona informovať výrobcov. Naopak, ide o povinnosť výrobcov a je ich zodpovednosťou sledovať legislatívny vývoj v oblasti, v ktorej podnikajú. ÚRSO o týchto oznamovacích povinnostiach výrobcov informovalo v dostatočnom predstihu na svojej stránke, a to, že ich majú voči ÚRSO, tak aj voči PDS. Mnoho výrobcov je taktiež združených v rôznych, často platených združeniach a asociáciách, od ktorých by bolo legitímne očakávať, že takéto služby a informácie svojim členom poskytnú," dodala Danihelová.