< sekcia Ekonomika

Do ekonomiky bude v roku 2022 z rozpočtu smerovať 1,62 miliardy eur

Foto: TASR/AP

Viac ako 285,4 milióna eur plánuje vláda v oblasti ekonomiky minúť na informatizáciu, takmer rovnaká suma 286,6 milióna eur je určená na energetiku.

Bratislava 14. októbra (TASR) – Celkové výdavky rozpočtu verejnej správy smerované do ekonomiky by mali v budúcom roku dosiahnuť 1,62 miliardy eur. Smerované budú najmä do oblasti podpory podnikania, energetiky a inovácií, reštrukturalizácie priemyselných odvetví, informatizácie, regionálneho rozvoja či podpory cestovného ruchu. Vyplýva to z rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024, ktorý vo štvrtok schválila vláda. Najväčší balík financií, a to 477,2 milióna eur, by mal ísť do regionálneho rozvoja.

Viac ako 285,4 milióna eur plánuje vláda v oblasti ekonomiky minúť na informatizáciu, takmer rovnaká suma 286,6 milióna eur je určená na energetiku a necelých 243 miliónov eur je pripravených na podporu podnikania. Mierne klesli rozpočtované výdavky pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na 86,8 milióna eur z tohoročných 96,6 milióna eur. Na administratívu je určených 61,4 milióna eur a ďalších 59,4 milióna eur vláda plánuje minúť na reštrukturalizáciu priemyselných odvetví.

Vo výdavkoch za oblasť ekonomiky sú na rok 2022 zohľadnené aj výdavky zo zdrojov Európskej únie a spolufinancovania v rámci kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v sume 635 miliónov eur, výdavky zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti v rámci kapitoly Ministerstva hospodárstva SR v celkovej sume 120 miliónov eur, ktoré sú určené najmä na podporu energetickej efektívnosti, podporu alternatívnych pohonov a tiež znižovanie administratívneho bremena, výdavky zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti v rámci kapitoly MIRRI v sume 78,6 milióna eur, ktoré sú určené na budovanie „Digitálneho Slovenska“.

Ďalej rozpočet v oblasti ekonomika zohľadnil aj výdavky na novovzniknutú rozpočtovú organizáciu Slovakia Travel v sume 22,1 milióna eur, výdavky na podporu cestovného ruchu v súvislosti s ochorením COVID–19 v sume 20 miliónov eur. Rovnako je zakomponované aj medziročné zvýšenie výdavkov na investičné projekty v sume 6,44 miliónov eur a zvýšenie výdavkov na útlm uhoľného baníctva v sume 5,82 milióna eur v nadväznosti na akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra.