Quantcast
< sekcia Ekonomika

Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia sa deň pôrodu nepočíta

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Doba je určitý časový úsek, ktorý môže byť ohraničený vyjadrením konkrétneho počtu dní, týždňov, mesiacov či rokov, alebo aj dátumom.

Bratislava 12. decembra (TASR) - Budúce matky na to, aby získali dávku materské, musia splniť ešte pred pôrodom podmienku najmenej 270 dní nemocenského poistenia. Nestačí teda, aby stanovená doba 270 dní poistenia bola splnená až v deň pôrodu, ako sa niektoré budúce mamičky mylne domnievajú a potom sú sklamané, ak im dávku Sociálna poisťovňa neprizná.

"Zákon o sociálnom poistení neobsahuje žiadne ustanovenia o odstránení tvrdosti zákona. Pri priznávaní nároku na dávky to znamená, že poisťovňa sa musí striktne držať ustanovení o počte dní toho-ktorého druhu sociálneho poistenia potrebného na priznanie jednotlivých dávok. Nemôže teda 'prižmúriť oči' a priznať a vyplatiť dávku, keď na jej priznanie chýba čo i len jeden deň," upozorňuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Doba je určitý časový úsek, ktorý môže byť ohraničený vyjadrením konkrétneho počtu dní, týždňov, mesiacov či rokov, alebo aj dátumom. Pre dobu platí zásada, že začína plynúť prvým dňom a končí sa posledným dňom časového úseku bez ohľadu na to, či ide o pracovný deň alebo o deň pracovného pokoja.

Ak by teda poistenka porodila napríklad 29. júna 2020, trvanie nemocenského poistenia aspoň 270 dní by sa skúmalo za obdobie od 29. júna 2018 (vrátane) do 28. júna 2020 (vrátane). Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia by sa teda deň pôrodu nezapočítal. Ak by podmienka 270 dní bola splnená až v deň pôrodu, materské Sociálna poisťovňa priznať nemôže.