Quantcast
< sekcia Ekonomika

Do platnosti vstúpila vyhláška o pravidlách trhu s elektrinou a plynom

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris, foto z archívu. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vyhláška nadobudla účinnosť 30. septembra, časť nadobudne účinnosť od 1. marca budúceho roka. Upozornil na to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Bratislava 3. októbra (TASR) - Novela vyhlášky o pravidlách pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom prináša aj zavedenie denného zúčtovania odchýlok na trhu s elektrinou, pokles zálohových platieb pre prevádzkovateľov distribučných sústav či zmeny v oblasti dodávky poslednej inštancie elektriny a plynu. Vyhláška nadobudla účinnosť 30. septembra, časť nadobudne účinnosť od 1. marca budúceho roka. Upozornil na to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

"Touto novelizáciou pravidiel trhu reagujeme najmä na aktuálne a akútne potreby trhu. Zároveň sme v tejto novele vyriešili aj celý rad procesov, ktoré môžu byť prevzaté i do nových pravidiel trhu, na ktorých úrad už paralelne pracuje, a ktoré v zmysle novelizovaného zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vydáme najneskôr do 31. marca 2023," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

Zavedenie denného zúčtovania odchýlok na trhu s elektrinou by podľa ÚRSO mohlo znížiť objem finančného zabezpečenia subjektov zúčtovania rádovo až do 40 %. Uvoľnené finančné prostriedky tak môžu významnejšie posilniť finančnú likviditu dotknutých účastníkov trhu. Vyhláška tiež upravila definíciu maximálnej rezervovanej kapacity a rezervovanej kapacity v elektroenergetike a zaviedla možnosť zmluvne dohodnutej hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity výrobcov elektriny.

Významná časť novely sa venuje aplikácii skúseností a procesných zlepšení v oblasti dodávky poslednej inštancie elektriny a plynu. ÚRSO upravil pravidlá tak, aby sa v prípade vzniku dodávky poslednej inštancie posilnila ochrana odberateľov v domácnostiach, ale aby sa súčasne zefektívnili procesy a výmena dát medzi účastníkmi trhu s elektrinou.