< sekcia Ekonomika

Dočasná ochrana sa automaticky nevzťahuje na všetkých podnikateľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Medzi výhody dočasnej ochrany patrí, že žiadateľ v reálnych či očakávaných finančných ťažkostiach môže získať čas na záchranu svojho podnikania a zabrániť tak konkurzu firmy.

Bratislava 11. júna (TASR) – Dočasná ochrana pred vyhlásením konkurzu sa automaticky nevzťahuje na všetkých podnikateľov. Ak chcú využiť dočasnú ochranu, ktorá platí od 12. mája, musia splniť zákonné podmienky. Do konca mája túto možnosť využilo už 98 podnikov. Advokátka CMS Slovensko Zuzana Nikodémová však zdôraznila, že firmy by mali zvážiť právne a obchodné dôsledky tohto rozhodnutia, aby im dočasná ochrana nebránila využiť iné opatrenia štátu.

Dočasná ochrana sa vzťahuje na podnikateľov so sídlom alebo miestom podnikania na Slovensku. Ich oprávnenie na podnikanie muselo vzniknúť pred 12. marcom, keď bola na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia. "Z ochrany sú vylúčené subjekty ako banky, poisťovne, zdravotné poisťovne, subjekty kolektívneho investovania alebo platobné inštitúcie," doplnila Nikodémová.

Dôležité je, aby negatívnu situáciu žiadateľa zapríčinila pandémia nového koronavírusu. "Podnikateľovi sa značne zvýšili nesplatené pohľadávky, alebo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku došlo u neho k značnému zníženiu výnosov. Pandémia tak mala jednoznačne negatívne dôsledky na jeho podnikanie," spresnil Michal Jablonka z konzultačnej spoločnosti Limerock Advisory.

Firma alebo podnikateľ musí preukázať, že do 12. marca si svoje záväzky riadne plnil. Firma zároveň nesmie byť napríklad v reštrukturalizácii, do dátumu vyhlásenia mimoriadnej situácie nebola v exekúcii, nebol začatý výkon záložného práva, alebo po vyhlásení pandémie nevyplatila dividendy. Okrem opatrení na zníženie následkov ochorenia COVID-19 firma neprijala žiadne iné opatrenia, ktoré by ohrozili jej finančnú stabilitu, respektíve ich následky odstránila. "Cieľom podmienok je obmedziť ochranu len na tých podnikateľov, ktorých sa COVID-19 týka. Žiadateľ preukáže ich splnenie jednoduchým vyhlásením," dodala Nikodémová.

Dočasná ochrana sa končí 1. októbra tohto roku, vláda môže lehotu predĺžiť do 31. decembra. Ochrana sa môže skončiť aj na žiadosť samotného podnikateľa. V takom prípade je podnikateľ povinný použiť formulár zverejnený ministerstvom spravodlivosti. Ukončiť dočasnú ochranu pred konkurzom môže aj súd, ak neboli splnené, alebo zanikli predpoklady na ochranu, alebo ak podnikateľ porušil svoje povinnosti.

Medzi výhody dočasnej ochrany patrí, že žiadateľ v reálnych či očakávaných finančných ťažkostiach môže získať čas na záchranu svojho podnikania a zabrániť tak konkurzu firmy. Na druhej strane, byť pod dočasnou ochranou môže mať vplyv na vzťahy s bankami či obchodnými partnermi. "Ak firma bude napríklad žiadať banku o financovanie, tá môže s poskytnutím úveru váhať. Banka totiž nebude mať počas dočasnej ochrany žiadne účinné nástroje na vymáhanie nezaplatených splátok," ozrejmila Nikodémová.

Obchodným partnerom zároveň podľa Jablonku môže dočasná ochrana aj po prekonaní krízy signalizovať, že spoločnosť môže byť v zraniteľnom postavení, alebo že nemá dostatočné vnútorné rezervy. "Navyše, ak firma iba špekulatívne využije túto možnosť, hoci v skutočnosti nemala závažné problémy, môžu ju jej obchodní partneri považovať za nedôveryhodnú," zdôraznil Jablonka.