Quantcast
< sekcia Ekonomika

DOCOMOMO kritizuje zámer Nového Istropolisu, developer nesúhlasí

Budova Istropolis v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR - Peter Hudec

Organizácia DOCOMOMO Slovensko je súčasťou medzinárodného združenia odborníkov, zaoberajúcich sa výskumom a ochranou moderného architektonického dedičstva.

Bratislava 15. januára (TASR) – Projekt Nový Istropolis, ktorý má vyrásť na mieste súčasného Domu odborov Istropolis na bratislavskom Trnavskom mýte, je v rozpore s aktuálnym územným plánom a zvyšuje zastavanosť územia takmer o dve tretiny. Tvrdí to organizácia DOCOMOMO Slovensko, ktorá je súčasťou medzinárodného združenia odborníkov, zaoberajúcich sa výskumom a ochranou moderného architektonického dedičstva.

Reaguje tak na zámer developera Immocap, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

DOCOMOMO upozorňuje, že ťažiskom projektu je bytová výstavba, ktorá má byť podľa územného plánu len doplnková. "Zámer navrhovanej novostavby zachováva status 'rozsypanej štruktúry' a umiestnením najobjemnejších stavieb v severnej časti územia tento deficit ešte posilňuje (výšková budova má byť vyššia ako Národná banka Slovenska)," uviedla organizácia. Myslí si, že developer nedisponuje relevantnými informáciami o historickej, architektonickej a spoločenskej hodnote existujúceho komplexu Istropolis. Zámer podľa organizácie neobsahuje dôležité analýzy environmentálnych vplyvov.

"Takto spracovaný zámer znevažuje dôležitosť a zmysluplnosť posudzovania environmentálneho a kultúrneho dosahu plánovanej činnosti,
" vyhlásila DOCOMOMO. Okrem iného preto žiada predložiť také dva varianty riešenia, z ktorých jeden bude počítať so zachovaním komplexu bývalého Domu odborov.

Developer pre TASR reagoval, že zámer predložený v rámci EIA je spracovaný v rozsahu určenom zákonom, v tejto fáze podáva základnú charakteristiku a predchádza komplexnej správe o hodnotení, ktorá bude vypracovaná v ďalšej etape povoľovacieho procesu. Deklaruje, že pred kúpou pozemkov a stavieb na Trnavskom mýte v roku 2017 bolo vykonané detailné preskúmanie všetkej dostupnej odbornej literatúry týkajúcej sa komplexu pôvodného Domu odborov Istropolis.

"Už v samotnom úvode Immocap vystupoval so záujmom o zachovanie jeho kultúrno-spoločenskej funkcie. Preto, ako prvý krok bol vykonaný podrobný prieskum významných umeleckých prvkov, ktorých hodnota aj v Novom Istropolise zostane zachovaná. Absolvovali sme desiatky stretnutí s užívateľmi súčasného Istropolisu aj možnými užívateľmi kultúrno-kongresového centra, pričom došlo k zhode v názore na potrebu a vhodnosť vybudovania iných priestorov, ktoré budú moderné, väčšie, multifunkčnejšie a budú vyhovovať súčasným európskym požiadavkám na kultúrny stánok," vyhlásil investor. Tvrdí, že rovnakú spätnú väzbu získal aj od slovenských a zahraničných architektov.

"Vzhľadom na celomestský význam územia a našu spoločenskú zodpovednosť sme zorganizovali medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorej rozsah a kvalita nemala doteraz na Slovensku obdobu," uviedol Immocap. Výsledky medzinárodnej architektonickej súťaže, výstupy z overovacích štúdií, auditov a množstvo realizovaných prieskumov podľa developera preukázali, že Istropolis je v súčasnej podobe neudržateľný a nedokáže naplniť kultúrno-spoločenskú funkciu a aj preto je výsledkom zásadná prestavba daného územia.

"Autor projektu Nový Istropolis - renomované holandské štúdio KCAP pri navrhovaní urbanistickej koncepcie vychádzalo z genia loci predmetnej lokality s cieľom regenerovať urbanistickú štruktúru v danom prostredí," uviedol investor s tým, že vychádzali z okolitej hmotovo-priestorovej koncepcie okolitej zástavby a nadviazali pri regenerácii územia na blokovú koncepciu mesta osadením solitérnych stavieb rešpektujúcich svoje okolie. Pri tomto komponovaní vychádzali z jestvujúcej výšky s cieľom gradácie objemu smerom k Filiálke. Deklaruje, že environmentálny prístup a trvalá udržateľnosť sú hlavnými prínosmi nového projektu.

Immocap tvrdí, že nie je pravdou, že projekt Nový Istropolis je v rozpore s územným plánom. „Prekladaný zámer projektu Nový Istropolis je vypracovaný architektmi a odborníkmi tak, aby napĺňal požiadavky definované územným plánom hlavného mesta Bratislava. Územnému plánu zodpovedá rozvrhnutie funkcií projektu podľa kódu funkcie 201, ako územie občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu, v ktorom rezidenčná funkcia neprekračuje 30 % z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby," deklaruje investor.

Súlad projektu s územným plánom bude, ako tvrdí, posúdený bratislavským magistrátom ako autoritou vykladajúcou územný plán. „Uvedomujeme si význam územia Trnavského mýta a hodnotu tejto lokality, preto od začiatku k projektu pristupujeme maximálne zodpovedne, s cieľom priniesť obyvateľom Bratislavy čo najkvalitnejšie riešenie," poznamenal developer.